• Foto: Anders Lindgren
  • Foto: Anders Lindgren

Stora mängder fisk dog när Säveån torrlades

HEDEFORS

Stora mängder fisk dog när Säveån torrlades mellan Hedefors och Hillefors kraftverk.
Orsaken var att Lerum Energi stoppade Hillefors vattenkraftverkets produktion under en och en halv timma.

På åsträckan har mängder av åtgärder gjorts för att fiskarna, och då framför allt Säveålaxarna, ska klara att ta sig fram helskinnade. Totalt har olika instanser lagt ned 40 miljoner kronor på miljöanpassningar i form av fiskvägar och galler för att fisk inte ska dödas i turbinerna. Nu torrlades alltså just den delen av ån.
Christer Borg, från organisationen Älvräddarna, är upprörd:
– Det är svårt att veta den exakta storleken på skadan, men eftersom laxen i Säveån kämpar för att återetablera sig är en sådan här händelse en katastrof.
Finns det någon långsiktig effekt av torrläggningen?
– Förhoppningsvis inte, men det kommer att ta flera år extra innan de positiva effekterna av åtgärderna i Hedefors får genomslag.

Har anmält
Älvräddarna har anmält det inträffade till länsstyrelsen för att utreda om det handlar om ett miljöbrott. I anmälan står det att den 7 juni uppmärksammade en man som rgelbundet promenerar längs ån att vattenståndet vid Hillefors var onormalt lågt.” Orsaken visade sig vara att det inte släpptes något vatten från luckorna eller kraftstationen. Ån var alltså torrlagd och det fanns endast vatten i gropar och fördjupningar. Yngel av lax och öring, som håller sig på de grunda partierna, hade dött i massor och måsar och kråkor åt av dessa.”

Det är Lerum Fjärrvärme som äger vattenkraftverken i Säveån, man anlitar dock Lerum Energis organisation för drift och underhåll av verken. Håkan Danielsson, vd på Lerum Fjärrvärme, förklarar att det natten till den 7 juni inträffade en driftstörning i Vattenfalls kraftstation i Solveden.
– Som en konsekvens av detta blev det så litet vatten i ett område nedanför Hillefors att en del fisk sannolikt fick sätta livet till.

Svårt att veta
Driftstörningen medförde nämligen ett minskat utflöde från Mjörn till Sävelången under ett antal timmar. Det i sin tur medförde en flödesminskning som orsakade lågt flöde i Säveån under förmiddagen den sjunde juni. Till följd av det låga flödet stoppades Hillefors kraftverk klockan halv tio på förmiddagen.
– Det en och en halv timma långa stoppet som följde ledde till mycket lågt vattenstånd omedelbart nedströms Hillefors, och vi tror att problemet var koncentrerat dit, säger Håkan Danielsson och fortsätter:
– Hur stor skada som händelsen har medfört är svårt att svara på. Vi hoppas och tror att det var en lokal torrläggning som har haft en begränsad påverkan.
– Vi har själva inte uppfattat händelsen så allvarlig som den nu framställs. Då hade vi självklart gjort en anmälan till tillsynsmyndigheten, länsstyrelsen. Vi har heller inte hört något från allmänhet, myndighet eller andra intressenter förrän nu dryga två månader efteråt.

Både Vattenfall och Lerum Fjärrvärme beklagar det som har hänt men konstaterar att det tyvärr inte kan göras ogjort. Nu diskuterar man hur man undviker och mildrar effekten av eventuella liknande händelser i framtiden.
Håkan Danielsson poängterar att bolagets tre kraftverk i Säveån producerar cirka 14 000 000 kWh per år vilket motsvarar cirka 4 000 hushålls årliga elförbrukning och att det gör dem till en viktig del i den lokala fossilfria och förnyelsebara energiförsörjningen i Lerums kommun.

Dålig respekt
Älvräddarna vill riva vattenkraftverk som producerar lite el. Organisationen arbetar också för att befintliga vattenkraftverk ska miljöanpassas och vill stoppa all utbyggnad av vattenkraft. Organisationens ordförande Christer Borg säger:
– Hillefors kraftverk tillhör de allra minsta i Sverige, och händelsen visar att den betydelselösa produktionen aldrig kan anses vara värd de skador som uppstår dels under normal drift och dels vid slarvolyckor av det inträffade slaget som förstör hela årskullar av reproducerande fisk.

Enligt honom är händelsen i Lerum långt ifrån unik.
– Tyvärr. Det händer liknande typer av så kallade olyckor överallt i Sverige, vilket beror på en extremt dålig respekt och känsla för att man exploaterar känslig miljö och har verksamheter som potentiellt kan slå ut hela bestånd av fisk och musslor.

2 kommentarer
Dela innehållet

Skriv en kommentar

  1. Det är flera anmärkningsvärda fakta i denna historia. Tidigare har kraftverksägaren låtit 250 liter i sekunden rinna genom en av luckorna. Förra sommaren var luckorna helt stängda. När undertecknad påtalade detta för VD:n hävdade han att någon sådan överenskommelse aldrig funnits. Denna sommar har man låtit en av luckorna stå öppen och släppt en mindre mängd vatten. Hade man släppt vatten som man tidigare gjort hade omfattningen av stoppet inte blivit så katastrofal. Vi har ett kraftverk som i drift motsvarar en normal motor i en personbil. Dvs en försumbar mängd energi även om VD:n vill få det att låta som om det vore betydelsefullt. Dessutom ligger kraftverket i ett naturreservat och Säveån är ett av Sveriges mest värdefulla vattendrag, av riksintresse för naturvården. I detta område tillåts kraftverksägaren att totalförstöra förutsättningarna för allt liv genom att helt stänga av vattnet i 1 1/2 timma. Omfattningen av denna skandal tror jag tyvärr inte många har förstått och tydligen inte kraftverksägaren heller. Det här har inträffat förut och tyvärr kommer det att hända igen om inte frågan tas på större allvar än tidigare. Med hopp om bättring och utrivning av denna miljöstörande verksamhet. Marcus Edstam

  2. Lerum – Sveriges ledande miljökommun.

    Hur svårt hade det varit att ha personal i älvfåran som hjälpte torrlagd fisk tillbaka ner i vattnet under driftstoppet eller är jag naiv när jag tror att det hade varit genomförbart?

    Sen är det väl bra med vattenkraft men när vi har haft kärnkraft såpass länge och redan brottas med slutförvarsproblematiken ser jag inga problem med att köra på med kärnkraft istället.

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det