Foto: Daniel Elfvelin
Framför entrén. Kommunalråden Eva Andersson (C), Lill Jansson (L), Dennis Jeryd (S) och Rutger Fridholm (MP) står framför den plats där hallens ingång är planerad.

Hallen det stora startskottet

Lerum

Hela Dergårdsområdet står inför en stor omvandling och första byggstenen på plats blir en ny idrottshall. En enig kommunstyrelse har nu tagit det definitiva beskedet för en dubbelhall, och ett garage under byggnaden ska lösa parkeringsfrågan.
– Det här är det stora startskottet, säger kommunalrådet Dennis Jeryd (S).

Det var förra veckan som politikerna i kommunstyrelsen tog beslutet. LT träffar kvartetten med kommunalråd på gymnasiets parkeringsplats, som hösten 2017 blir en byggarbetsplats. Åtminstone om detaljplanen blir antagen utan överklaganden. Ingen av politikerna vågar ta något för givet, men de hoppas på en smidig process då alla verksamheter runtomkring kan dra nytta av en ny hall.

Ligga på parkeringen

Med sig till mötet har de en provisorisk skiss, som visar att hallen hamnar alldeles intill byggnaden Linden och tar den nuvarande parkeringen i anspråk. Liksom LT skrivit tidigare kommer byggnaden att innehålla två planer. Men med hjälp av en mobil läktare ska utrymmet kunna göras om till en plan vid arrangemang med många åskådare. Exakt hur läktaren utformas är inte bestämt än, men den kommer att ha plats för mellan 1 000 och 1 500 åskådare.

En knäckfråga som har diskuterats in i det sista har varit ersättning av de förlorade p-platserna. Lösningen blir ett garage med en eller två våningar under hallen. Att det är samma leriga mark som det sjunkande gymnasiet ligger på är inget som oroar.

– Det är inga problem, bara man pålar, säger Dennis Jeryd.

– Problemet var ju att man inte gjorde det när gymnasiet byggdes utan bara använde en tunn platta, tillägger Eva Andersson (C).

Avsätter 120 miljoner

Det politiska beslutet innebär att kommunen avsätter 120 miljoner kronor i budget. Det är tre gånger så mycket pengar som projektet beräknades kosta från första början, men då gällde det enbart en hall med en plan och i kostnaden ligger nu även parkeringsgaraget.

Upphandlingen sker enligt en modell kallad partnering, som används för första gången i Lerum. Den innebär att kommunen sätter en fast prislapp istället för att starta budgivning bland intresserade företag. Kommunen och den vinnande exploatören bildar sedan en organisation med gemensam ekonomi. Modellen ska förhindra oförutsedda utgifter som spräcker budgeten längs vägen och projektet sker i ständig dialog.

– På så sätt kan vi använda oss mer av exploatörens expertis samtidigt som kommunen är involverad i projektet hela tiden, förklarar Dennis Jeryd.

De fyra kommunalråden ser nu fram emot att komma igång med bygget, det första av en rad projekt som kommer att förändra hela Dergårdsområdet.

Framtida gymnasiet

– Det är en satsning som är en del av det framtida gymnasiet och som flera parter kommer att ha glädje av, både skolan, föreningarna, och området runtomkring, säger Lill Jansson (L).

2018 ska hallen invigas medan övriga projekt befinner sig i tidigare stadier i planeringen. Byggnaden Häggen måste rivas senast 2019 och området kommer att utgöra platsen för det nya gymnasiet. Med många år kvar innan den sjunkande byggnaden Eken måste rivas vill kommunen dock inte hasta fram några beslut. En beredning i kommunfullmäktige tittar nu på hur ett framtida gymnasium kan se ut, ett arbete som beräknas bli färdigt sommaren 2017.

Övriga projekt är bostäder och ett kulturhus i hörnet närmast centrum. Närheten till Säveån har gjort att kommunen skickat in en miljökonsekvensbeskrivning med förhoppning om ett beslut i mark- och miljödomstolen innan sommaren 2017.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det