Foto: Daniel Elfvelin
Stamsjöns vattennivå är fortfarande betydligt lägre än normalt. I nuläget är det bara mycket nederbörd som kan få vattennivån att återgå till det normala.

Lång process om Stamsjön

Lerum

Samtidigt som vattenståndet fortfarande är väldigt lågt i Långa stamsjön har kommunen inlett en process för att ta över ansvaret för sjöns dämme. Men med största sannolikhet väntar åratal av juridiska turer med risk för fortsatta problem.

Kombinationen av ett för högt utflöde ur sjön tidigt på året och den kraftiga torkan under våren och försommaren gjorde att vattennivån sänktes med närmare en meter. Många boenden kring sjön reagerade kraftigt vilket fick kommunen att diskutera läget med dämmets fastighetsägare Kolboryds gård och länsstyrelsen.

Nyligen kom också ett politiskt beslut om att kommunen vill överta skötseln och driften. Detta med hänvisning till att sjöns vattennivå påverkar en rad olika faktorer, som biologiska värden, dricksvattenproduktion uppströms och trivsel för badgäster och boende.

Politikernas beslut följdes upp av ett möte med alla inblandade parter närvarande.

– Målet är att få bort effekten av det vandringshinder så att det blir enklare för fiskarna att passera upp och ner. Samtidigt måste vi ta hänsyn till det kulturhistoriska värdet, se till att det är ett säkert dämme och undersöka hur åtgärder påverkar fastigheter nerströms, förklarar Anna Engström, kommunens miljöchef.

Dom från 1800-talet

Som LT tidigare skrivit styrs reglerna i dagsläget av en Häradsdom, från 1851, som inte tar hänsyn till lågt vattenstånd utan enbart reglerar hur hög nivån får vara.

– Det är märkligt att ett rättsavgörande från mitten av 1800-talet styr idag, men det är så det ser ut och nu måste vi hitta den bästa möjliga lösningen och vi hade ett bra samtal på mötet, säger Per-Ola Johannesson, kommunens verksamhetschef för miljöfrågor.

Och även om det inte finns någon part som ställer sig emot ett kommunalt övertagande väntar sannolikt en lång rättsprocess innan man är i mål.

– Trots ambitionen från oss och Kolbryds gård krävs vattendomar och det är en lång handläggningstid, tyvärr handlar det nog om några år, säger Per-Ola Johannesson.

Därmed finns risken med återkommande problem.

– Får vi liknande väder så kan det uppstå liknande situationer. Vi får fortsätta prata om hur man kan lösa en akutsituation, men att stänga dämmet går inte.

Många som bor kring Stamsjön ställde just det kravet i början på sommaren, men i slutet på juni kom kommunen, fastighetsägaren och länsstyrelsen gemensamt fram till att luckan inte får stängas.

– Då hade man strypt flödet till Alebäcken och det hade varit förödande, i princip varje liter vatten som bäcken kunde få var viktig. Bäcken har ett väldigt högt biologiskt värde och är en av de mest värdefulla bäckarna i hela Västsverige. Långa Stamsjön är en vacker sjö med fina friluftsvärden, men väger man sjön mot bäcken så väger ändå bäcken tyngre, säger Per-Ola Johannesson.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det