• Foto: HENRIK KJELLBERG
    Garveriet.
  • Arkivfoto: HENRIK KJELLBERG
    Häggen.

Gamla synder förorenar Säveån

Kommunen

Gamla industrier fortsätter att förorena Säveån och marken runt omkring. Det framgår av en ny rapport där kommunen sammanställt miljösituationen kring ån. Nu vill man göra grundligare analyser.

Säveån och Sävelången har sedan tidigare klassats ha måttlig ekologisk status enligt Länsstyrelsen. Den kemiska statusen anses inte heller vara god. Att gamla industrier fortsätter släppa ut miljögifter är känt sedan tidigare och ingår redan i kommunens rutinarbete. I den nya sammanställningen som gjorts listas de förorenade områdena längs vattnet och hur stor påverkan de har.

Åsa Bergsten är miljöinspektör på Lerums kommun och en av dem som arbetet med sammanställningen.

– Det finns många gamla industrier längs ån som är problematiska. Det finns föroreningar i sedimentet som kan frigöras ifall man börjar gräva eller bygga där. Men så länge det ligger bundet i marken är det inte riskabelt.

Två platser sticker ut som särskilt hårt förorenade och behöver prioriteras. Den ena är en bit av garveritomten i Floda som nyligen undersökts och där det enligt kommunens sammanställning har hittats höga halter av föroreningar. Troligen består utsläppen av tungmetaller och färgrester från garvningsindustrin. Strandremsan vid garveritomten har redan sanerats men kommunen vill även göra det med området som nu nämns i rapporten. Kommunen för en dialog med den aktuella fastighetsägaren som saken. Hur omfattande saneringen blir påverkas av vad området ska användas till säger Åsa Bergsten.

– Blir det bostäder måste det saneras till en viss nivå men ska det till exempel bli verksamheter behöver man inte ha en lika hög nivå på saneringen.

Den andra platsen där läget anses vara allvarligt är platsen där Lerums kemtvätt tidigare låg och där gymnasiet i dag har verksamhet i fastigheten Häggen. Området har tidigare sanerats för klorerade lösningsmedel som kan vara cancerogena, men föroreningar finns fortfarande kvar i marken. En bottenplatta och en särskild ventilationsanläggning håller de farliga ämnen borta i dagsläget.

Vad som kommer hända med marken och lokalerna är i nuläget inte känt enligt Åsa Bergsten. Skollokalerna används under ett tidsbegränsat bygglov och just nu pågår planarbete för att utveckla hela Dergårdsområdet.

Även en del mark i Hedefors bedöms kunna vara förorenad. Men där saknas exakt kunskap kring omfattning och hur allvarligt det är.

– Det finns många små verksamheter där men vi vet inte exakt vilka de är. Vi behöver kartlägga dem och vilka rutiner de har. Det ligger ju precis vid ån så om en bil står och läcker eller lastbil skulle släppa ut något går det rakt ut i vattnet, säger Åsa Bergsten.

Den nya sammanställning är gjord för att komplettera den rapport som kallas Vattenöversikt för Lerums kommun. I den har samtliga av kommunens vattendrag undersökts och 37 åtgärder har tagits fram för att förbättra miljön. I översikten konstateras att Lerum lider av liten eller måttlig påverkan av föroreningar och att ”… åtgärder måste genomföras för att ta hand om de höga halter av metaller, tungmetaller och övriga miljögifter som finns i mark och vatten.”

Den nya sammanställningen har fått till följd att kommunen nu vill börja ta kontinuerliga provtagningar av Säveån, utöver de prover som redan tas. En annan åtgärd som kommer inledas nästa år blir bättre tillsyn av konstgräsplaner.

– Det kan dels läcka ut föroreningar från materialet i planerna, som ofta består av gamla bildäck. Det handlar även om mikroplaster som kan komma ut i vattnet. Vi behöver undersöka vad som går ut i dagvattnet och vilka rutiner som finns för att kolla halterna i det, säger Åsa Bergsten, miljöinspektör.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det