Kommunalråden Dennis Jeryd (S), Lil Jansson (L), Eva Andersson (C) och Rutger Fridholm (MP) Arkivfoto.

Ingen information om köpet

LERUMS KOMMUN

När det fanns chans att informera om det stora köpet gjorde kommunpolitikerna inte det. Ärendet fanns varken med i pressmeddelandet, under nyheter på hemsidan eller på Facebook.

Den politiska majoriteten, med Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet röstade för köpet.
Efter varje kommunstyrelsesammanträde skriver majoriteten ett pressmeddelande där de tar upp de viktigaste punkterna. Kommunalrådskvartetten har även en hemsida och en facebooksida. Information om köpet fanns inte med på någon av dem. Och inte heller under nyheter på Lerum.se.
Varför?
– Det var helt enkelt en miss från min sida. Jag går igenom kallelsen till kommunstyrelsen och skriver ihop pressmeddelandet utifrån det och måste ha bläddrat förbi den sidan, svarar kommunalrådet Dennis Jeryd, Socialdemokraterna.

Han svarar på fler frågor nedan:
Varför vill ni köpa de 30 lägenheterna?
– Kommunen har ett stort behov av att mycket snabbt skaffa fram bostäder till framför allt de personer som med stöd av den så kallade bosättningslagen har anvisats till Lerum. Kommunen har ett stort underskott på hyresrätter och bostäderna är av bra kvalitet till ett bra pris och kan byggas väsentligt mycket snabbare än vad som normalt är möjligt.

Varför väljer ni att genomföra köpet med direkttilldelning?
– Eftersom det råder en extrem situation, där riksdagen med mycket kort varsel beslutade om en lagstiftning som gav kommunerna ansvar för att erbjuda bostäder till nyanlända personer som har fått uppehållstillstånd. Alternativet skulle vara att bryta mot bosättningslagen eftersom det är omöjligt för kommunen att producera bostäder med så kort framförhållning genom normalt arbetssätt.
– EU-kommissionen och upphandlingsmyndigheten har tidigare konstaterat att undantag är tillåtna och nödvändiga i situationer som den här. Lerums kommun har under många år haft ett stort underskott av hyresrätter, det finns inga som helst möjligheter för kommunen att bygga tillräckligt många bostäder så snabbt som det behövs med vanliga rutiner.

Varför tar ni risken att behöva betala upphandlingsskadeavgift eller skadestånd?
– Därför att vi måste göra allt som står i vår makt för att snabbt producera godtagbara bostäder till nyanlända så att dessa personer kan påbörja sitt nya liv i Sverige. Vi anser inte att det är rimligt att placera personer med uppehållstillstånd i gymnastiksalar, hotellrum eller dylikt när de enligt lag ska erbjudas permanent boende och eget hyreskontrakt. Vi vill stå för en mänsklig och hållbar hantering eftersom vi tror att det gynnar samhället i stort.

Ska ärendet vidare till kommunfullmäktige?
– Nej

Gick erbjudandet om att bygga på tomten, med kommunen som köpare till samtliga lägenheter, ut till alla byggföretag?
– Förfrågan om markanvisning annonserades och var öppen för samtliga byggföreta. Vi behövde dock avbryta markanvisningen för den här fastigheten eftersom BoKlok inte kunde garantera inflyttningsklara bostäder till den 1 december 2017 med den tidplan kommunen har för olika beslut i en markanvisningsprocess. Andra bolag har fått markanvisningar på andra fastigheter i kommunen.

Kommer kommunen att genomföra liknande bostadsköp av andra exploatörer?
– Det går inte att svara ett rakt ja eller nej på den frågan. Det skulle kunna tänkas bli aktuellt, men ju längre tiden går från det att bosättningslagen trädde i kraft, desto svårare blir det att hävda synnerlig brådska, som är det skäl som gör det möjligt att göra undantag enligt lagen om offentlig upphandling.

Ser du några problem med köpet?
– Nej, egentligen inte. Jag ser möjligheter för kommunen att i en ytterst ansträngd och svår situation snabbt lösa ett problem och erbjuda bra bostäder både till personer som precis har fått uppehållstillstånd, så att de kan påbörja sitt nya liv i Sverige, och till dem som står i den ordinarie bostadskön.
– Andra kommuner har fått ta till extrema åtgärder som madrasser på golvet i nerlagda gymnastiksalar och det är ju självklart ingen bra lösning. Därför känns det extra bra att få till detta.

4 kommentarer
Dela innehållet

Skriv en kommentar

 1. Dennis sa: ”Jag ser möjligheter för kommunen att i en ytterst ansträngd och svår situation snabbt lösa ett problem och erbjuda bra bostäder både till personer som precis har fått uppehållstillstånd, så att de kan påbörja sitt nya liv i Sverige, och till dem som står i den ordinarie bostadskön.”

  Jag ser möjligheter för mig själv att i en ytterst ansträngd och svår situation snabbt lösa ett problem och____________

  Här kan alltså vem som helst fylla i vad den anser vara nödvändigt när man måste bryta mot lagen. tex:
  * undanhålla inkomster.
  * köra mot rött
  * bygga till sitt eget hus utan bygglov
  * koppla loss mig från elnätet. etc.
  * låna en politikers bil för att man är sen till jobbet

  Frågan till Dennis blir vilka lagar anses vara okej att bryta mot och i vilka situationer gäller detta.

  Nästa fråga blir. Är det kommunalrådet som bestämmer vilka undantag i lagen som gäller, eller kan var och en göra sin egen bedömning.

 2. Först vill jag tacka Lerums tidning för att ni gör ett granskande reportage om situationen.

  Sedan är det märkligt att kommunen inte reagerar emot en lag som kräver av dom att bryta mot andra lagar. Att dom inte har patos att reagera mot regeringen är märkligt.

  Är det något annat ni glömt säga Dennis?

 3. Exakt här förstod jag att politikerna i Lerum inte har den minsta respekt för de som bor i kommunen! Tycker att ni borde skämmas över hur det hela har gått till! Vågar inte ens tänka på vad ni mer har ”glömt” att tala om vad ni bestämt.
  Skäms på er!!

 4. Hur man missa att informera om en affär som man borde vara medveten om är otroligt kontroversiell?

  Låter inte trovärdigt alls. Inte alls.

  Om Dennis, som är heltidsanställd, missar detta uppstår en fråga med farhågor.
  Vad mer har han ”glömt”?
  Kan han sitta kvar med ett sådant dåligt minne?

  Nej jag tror inte Dennis glömde. Detta var medvetet.
  Agera ni andra om ni vill ha hedern i behåll.

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det