Arkivfoto

Mångmiljonaffär utan upphandling

LERUMS KOMMUN

Kommunen köper 30 lägenheter i Sjövik för 52 miljoner kronor kronor – och riskerar viten på flera miljoner kronor.
Hälften av bostäderna ska gå till nyanlända med uppehållstillstånd och hälften till personer på den ordinarie bostadsmarknaden.

På det senaste kommunstyrelsesammanträdet beslutade politikerna att kommunen ska upphandla 30 lägenheter i Sjövik, intill Hovgårdsvägen. Säljare är BoKlok. Och priset 52 000 000 kronor. Lägenheterna är inte byggda ännu, om allt går enligt plan sker byggstart 2017.

Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet, och Kristdemokraterna lämnade en protokollanteckning, då partiet enbart har ersättare i kommunstyrelsen.
– Vi är upprörda. Det är större än partipolitik, det handlar om trovärdighet i politiken, säger Alexander Abenius, Moderaterna, med emfas och fortsätter:
– Man åsidosätter lagen om offentlig upphandling.

Enligt Abenius är Moderaterna positiva till antalet bostäder, och till placeringen.
– Men inte till sättet det här sköts på. Om vi inte vill ha politikerförakt måste vi vara noga med att klara av att hålla oss till det som gäller. Det kan vara så att det här är lagligt, men problemet är att vi inte vet det, och det är stora belopp av skattebetalarnas pengar man spelar med.
– Förutom ekonomin är det också en moralisk fråga när det gäller konkurrensfrågan.
Han tycker att bosättningslagen är en dålig lag:
– Den skapar paniklösningar.

Bostadsbrist
Enligt lagen är alla kommuner skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning. Hur många varje kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknadsläget, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen.

Det här året ska Lerums kommun ta emot 170 personer som har fått permanent uppehållstillstånd, nästa år är antalet 242. Kommunen måste alltså ta fram bostäder till de anvisade, något som är problematiskt då det råder stor bostadsbrist.

Möjliggör
Ett sätt att få fram bostäder har varit att låta byggföretag bygga lägenheter på mark som kommunen äger. Ett sådant markområde är det aktuella i Sjövik. Och den 27 oktober 2016 fattade kommunfullmäktige beslutet att godkänna markanvisningsavtal med BoKlok för fastigheten Östad 12:52, intill Hovgårdsvägen i Sjövik.

Nu vill kommunen alltså köpa dessa 30 lägenheter. För att möjliggöra snabb byggnation och inflyttning har kommunen bestämt att upphandla bostäderna utan föregående annonsering, så kallad direkttilldelning. Bostäderna upphandlas för kommunens räkning och kan sedan genom transportköp överlåtas till det kommunala bostadsbolaget Aspenäs Villastad. Hälften av lägenheterna ska gå till nyanlända och hälften till den ordinarie bostadsmarknaden.

Kommunens jurister har kommit fram till att även om köp av bostäder omfattas av lagen om offentlig upphandling kan undantag göras i detta fall. Det finns möjlighet att teckna kontrakt utan annonsering och konkurrensutsättning om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Vitesrisk
Förutsättningarna är att det ska vara absolut nödvändigt att genomföra upphandlingen, att det ska vara omöjligt att beakta de tidsfrister som gäller vid ett vanligt eller påskyndat förfarande, att händelsen inte ska ha varit möjlig att förutse av den upphandlande myndigheten samt att det ska finnas ett samband mellan den oförutsedda händelsen och den synnerligen brådskande situationen.

Det finns risk att kommunen behöver betala viten om avtalet ogiltigförklaras, både från BoKlok och andra aktörer som inte fick lämna anbud. Dessutom kan Konkurrensverket begära en upphandlingsskadeavgift på upp till tio procent av kontraktsvärdet, dock maximalt tio miljoner kronor. Oftast har det, enligt kommunens jurister, handlat om mellan sju och åtta procent av kontraktsvärdet.

12 kommentarer
Dela innehållet

Skriv en kommentar

 1. Hur tänkte de nu?
  Vi struntar i lagen.
  Vi struntar i att berätta att vi struntar i lagen.
  Vi struntar i att berätta att vi använder 1500 kr av varje invånars pengar att handla bostäder till andra länders medborgare.

  Ah, nu kom jag på hur Centern, Mp, Soc, Liberalerna tänkte.
  Vi struntar i er kommuninvånare. Vi bryr oss inte om er.
  Vi tar era pengar och ger bort dem.
  Varför?
  Jo, för vi är så goda.
  God jul Lerumsbo.

  Den ende som protesterar är en moderat (som tillhör det parti som bär det yttersta ansvaret för den uppkomna situation)

 2. Jag tycker det är fantastiskt att det äntligen byggs i Lerums kommun!
  När man ser vad som händer i Aleppo just nu och betänker hur svårt det är att hitta bostad, oberoende av var man kommer från, är det gott att se att det händer något här, så att kanske fler människor kan få starta sitt ”drömprojekt” i vår kommun, utan att behöva belåna sig upp till öronen, som min son fick göra.
  Heder åt KS som vågar fatta obekväma beslut!
  Mitt politikerförakt vänder sig mot de som gömmer sig bakom paragrafer för att slippa ta tag i verkligheten.

 3. Huvudlöst av majoriteten i KS att besluta om att, som det står i beslutet, upphandla utan att göra det enligt reglerna i LOU. Jag som skattebetalare vill inte vara med om att behöva betala skadestånd mm, förutom de 52 miljonerna för 30 lägenheter. Beslutet rör en så stor summa att det bör tas av kommunfullmäktige. Överklaga beslutet genom laglighetsprövning till Förvaltningsrätten och begär att beslutet inte ska få verkställas. Beslutet strider mot både kommunallagen och LOU!

 4. Nu vet vi vilka nuvarande regim i Lerum prioriterar. Och det är tveklöst inte oss lojala skattebetalare. Glöm aldrig, aldrig detta slöseri med våra pengar vid kommande val!

 5. Man tappar hakan. Tänk på dessa 52 miljoner nästa gång som kommunen inte har ”råd” med vettig äldrevård, tillräckligt med lärare, städning i skollokaler med mera.

  Det här kommer att ge utslag i nästa val.

 6. Kommunen fortsätter att göra huvudlösa beslut. När blev 170 personer viktigare än dom andra 40.412 st (där en stor del dessutom betalar skatt)?

  Så viktiga att man förstör delar av Lerums karaktär, parker, fina villaområden och att man dessutom gör det så förhastat att man inte följer upphandlingslagen.

  Det leder till politikerförakt just som Abenius skriver. Jag hoppas förnuft och respekt för lokaldemokratin står på agendan snart igen för idag är det värden som kommunen förlorat.

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det