Att leva som man lär? – Inget för Göteborgs stad!

Debatt

Som ”vanlig” medborgare blir man redan i tidiga år upplyst om vikten av att leva och följa de lagar som frambringas av bland annat Sveriges riksdag, kommuner och andra institutioner. Dessa organ låter oss leva efter just deras föreskrivna lagar och paragrafer, så länge de följs till punkt och pricka – här finns absolut inget svängrum för egna tolkningar!

När kommuner själva, med en nonchalant axelryckning bryter (märk ofta) mot sina egna lagar blir lätt känslan kluven och man känner sig lurad av detta byråkratiska jättelika maskineri. Sommaren 2015 gjordes Ekåsa Internatskola i högsta ilfart om till flyktingboende med ledning av Louise Parbring från Göteborgs stad.

Tillvägagångssättet lämnade mycket att önska, när man mer eller mindre struntade i medborgardialog – dialogen fördes först efter att verksamheten stöpts om, som i sin tur ledde till onödig irritation från politiker men framför allt de kringboende.

SD Lerum var mycket kritiska till ignoransen tillika nonchalansen ifrån framförallt Louise Parbring, vilket vi vid flertalet tillfällen debatterade i LT. När nonchalansen nådde dessa höjder började SD Lerum fundera över om Göteborgs stad ens brytt sig om att söka bygglov om ändrad verksamhet, som är reglerat enl lag; Plan- och bygglag (2010:900). SD Lerum gjorde helt enkelt en anmälan på hösten (2015), vilken själva Bygglovsenheten fick in 2015-12-17.

Detta gjordes för att få klarhet om huruvida våra misstankar var riktiga och Göteborgs stad brutit mot lagen eller ej. Efter ett samtal med bygglovsenheten en tid senare visade sig den befarade lagtrotsen vara ett faktum, svaret var ja.
Ett år senare, alltså den 30 december 2016 får vi ta del av beslutet där man bland annat kan läsa följande: ”Bygglovsenheten beslutar att inte ingripa i anledning av fastighetsägaren har gjort rättelse. Ärendet avslutas därmed utan ytterligare åtgärd.”

SD Lerum menar att överträdelsen från Göteborgs stad är betydande och extra graverande då en kommun skall och bör känna till regler och dessutom föregå med gott exempel!

Än mer märkligt är att Göteborgs stad slipper ansvar och den byggsanktionsavgift som ska tas ut i de fall en åtgärd har påbörjats utan startbesked.

Sammantaget undrar vi vad detta sänder för signaler till vanliga hederliga människor, samtidigt som det återigen tydligt visar på den fullständigt havererade invandringspolitik som bedrivs i våra kommuner – där det gått så långt att man till och med bryter mot lagen! Följaktligen kommer SD Lerum överklaga beslutet. Rätt skall vara rätt!

Mats Rydström
Ordförande SD Lerum
distriktsledamot

En kommentar
Dela innehållet

Skriv en kommentar

  1. Hej Mats. Det du beskriver är bara toppen på ett isberg. Här spelar media en nyckelroll och några få propagandautbildade retoriker får fäste för ordet ”nyanlända” som används urskiljningslöst för all sorters invandring. Begreppet ”illigal invandring” används dock sparsamt. Den finns förmodligen inte någon sådan då. När man använder fyrverkeri som attackvapen i samhället så finns det tydligen inga brottslagar så om allmänfarlig aktiviteter, hot, ödeläggelse. Ett bra exempel är att du kan läsa skadeståndslagen och fråga dig hur det är möjligt att ens tänka på att avfyra detta mot en annan människa. Det finns hur många lagar och föreskrifter som helst för att vi skall fungera tillsammans. Problemet är att ett fåtal personer och ihop med vänstermedia aktivt urholkar dessa. Det kommer alltid en motreaktion mot normlöshet. Runt om på vårt klot finns många exempel på en sådan utveckling. Ert parti är också ett exempel på detta.

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

veckansluncher