Arkivfoto
Arkivfoto

Konkurrensverket granskar kommunens köp

lerum

Lerums kommun granskas av Konkurrensverket.
Anmälan gjordes efter Lerums Tidnings artikel om att kommunen frångick lagen om offentlig upphandling vid ett köp av bostäder i Sjövik för 52 miljoner kronor.

Det är en privatperson som har anmält Lerums kommun till Konkurrensverket efter en affär som klubbades igenom i kommunstyrelsen i december. Då beslutade politikerna att kommunen skulle köpa 30 lägenheter i Sjövik av BoKlok för 52 miljoner kronor utan offentlig upphandling. Bostäderna upphandlas för kommunens räkning och ska genom transportköp överlåtas till det kommunala bostadsbolaget Aspenäs Villastad.
Anmälan innehåller en länk till Lerums Tidnings artikel om beslutet. Anmälaren skriver att hen är tacksam om Konkurrensverket utreder om köpet har gått rätt till.
– Vi valde att påbörja en utredning, en orsak är att kontraktsvärdet är så högt som 52 miljoner kronor, säger Mathias Lassinantti Jansson, jurist på Konkurrensverket.

Ska svara
Han har skickat en rad frågor till Lerums kommun, och dessa ska besvaras senast 21 februari. När svaren har kommit in ska Mathias Lassinantti Jansson och hans närmaste chefer besluta om verket ska gå vidare med utredningen eller inte.
– Vi gör dels en juridisk bedömning och dels en bedömning mot vår prioriteringspolicy, förklarar han.
Vad händer om ni väljer att gå vidare med ärendet?
–  Om det finns skäl att gå vidare kan det eventuellt bli fråga om en upphandlingsskadeavgift. Det är en sanktionsavgift till staten, som kan uppgå till som mest tio procent av kontraktsvärdet eller tio miljoner, beroende på vilken gräns man når först.

När beslutet fattades var kommunpolitikerna medvetna om risken att behöva betala sanktionsavgiften. De valde ändå att genomföra köpet på grund av att det är svårt att hitta bostäder till de nyanlända med uppehållstillstånd som kommunen enligt lag måste hitta bostäder till. Det är andra kommuner som står inför liknande problem. Och Konkurrensverkets beslut kan bli vägledande för den här typen av ärenden.
– I alla fall någorlunda, sedan är det olika omständigheter i olika fall, säger Mathias Lassinantti Jansson.
Just nu arbetar verket även med ärenden i Täby och Bollebygd.
– Det är olika ärenden men liknande typer av tips, säger Mathias Lassinantti Jansson.

Inte eniga
Det var inte en enig kommunstyrelse som fattade beslut om köpet. Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverade sig och Kristdemokraterna lämnade en protokollanteckning, då partiet enbart har ersättare i kommunstyrelsen.
– Vi är upprörda. Det är större än partipolitik, det handlar om trovärdighet i politiken, sa Alexander Abenius, Moderaterna, i artikeln i Lerums Tidning och fortsatte:
– Man åsidosätter lagen om offentlig upphandling.

Alexander Abenius hade inte hört talas om att Konkurrensverket har inlett en utredning. När han får veta det säger han:
– Vi moderater är fortsatt mycket kritiska till hur den socialdemokratiskt ledda majoriteten hanterat köpet. Det är inte ansvarsfullt att medvetet riskera miljonbelopp i böter. Vi måste alltid hantera skattebetalarnas pengar med stor försiktighet. Den synen verkar inte Socialdemokraterna dela i detta fallet.

Kommunstyrelsens ordförande Dennis Jeryds (S) kommentar lyder:
– Konkurrensverket har i dagsläget bara bett om att få en förklaring till det inträffade. Kommunen kommer naturligtvis att besvara frågorna och redogöra för de anledningar som kommunen vid tillfället för avtalets tecknande ansåg förelåg för rätt till förhandlat förförande utan föregående annonsering/direktupphandling. Kommunen har påbörjat yttrandet, men det är inte klart utan ett arbetsmaterial, kommunen kommer att yttra sig senast den 21 februari.

Enligt lag
De aktuella lägenheterna ska byggas intill Hovgårdsvägen, och om allt går enligt plan sker byggstart under året.
Tanken är att hälften av bostäderna ska gå till den ordinarie bostadsmarknaden och hälften ska gå till flyktingar som har fått permanent uppehållstillstånd. Enligt bosättningslagen är alla kommuner skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning. Hur många varje kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknadsläget, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen. Förra året anvisades Lerums kommun 170 nyanlända med permanent uppehållstillstånd, och i år är antalet 242.

Det är för att möjliggöra snabb byggnation och inflyttning som kommunen har valt att upphandla Sjöviksbostäderna utan föregående annonsering, så kallad direkttilldelning.

Kommunens jurister kom fram till att även om köp av bostäder omfattas av lagen om offentlig upphandling, LOU, kunde undantag göras i detta fall. Det finns möjlighet att teckna kontrakt utan annonsering och konkurrensutsättning om vissa förutsättningar är uppfyllda. Förutsättningarna är att det ska vara absolut nödvändigt att genomföra upphandlingen, att det ska vara omöjligt att beakta de tidsfrister som gäller vid ett vanligt eller påskyndat förfarande, att händelsen inte ska ha varit möjlig att förutse av den upphandlande myndigheten samt att det ska finnas ett samband mellan den oförutsedda händelsen och den synnerligen brådskande situationen.

Var medvetna
När beslutet var uppe på kommunstyrelsen fattade politikerna beslut om affären väl medvetna om att det finns risk att kommunen behöver betala stora summor om avtalet ogiltigförklaras, detta kan vara både till BoKlok och andra aktörer som inte fick lämna anbud. Dessutom kan alltså Konkurrensverket begära en upphandlingsskadeavgift på upp till tio procent av kontraktsvärdet.

6 kommentarer
Dela innehållet

Skriv en kommentar

  1. Både klantigt och lagstridigt hanterat av majoriteten. Jag vill inte vara med och bidra till ev. upphandlingsskadeavgift med mina skattepengar. Dessutom – har kommunstyrelsen befogenhet att fatta ett beslut som kostar så mycket? Det är mycket tveksamt, borde ha fattats av kommunfullmäktige.

  2. Vid kommande val glöm aldrig vilka kategorier nuvarande majoritet av lokalpolitiker desperat favoriserar.
    Hårt arbetande, skattebetalande svenska medborgare
    eller
    utländska medborgare som aldrig här bidragit med någon skatt och i många fall aldrig kommer att göra det.

  3. När det handlar om att ta hand om andra länder medborgare, så gäller inga krångliga och tråkiga regler – då går politikerna på känsla. Räkna med att Konkurrensverket ser mellan fingrarna.

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

veckansluncher