Rester av gamla dämmet Hillefors. Foto: Rolf Svensson

Ett omlöp kan vara lönsamt

Debatt

Om fiskevårdsföreningarna och vattenenheten får sin vilja igenom så kommer dammen vid Hillefors se ut som bilden det vill säga det finns ingen damm. Där den vackra vattenspegeln fanns och där mycket andfåglar hade sin hemvist kommer det att vara ett stort stenmoras.

Konsekvensen av detta blir att Hillefors kraftverk måste läggas ned, en obetydlig aktör i Sveriges kraftförsörjning men den ger Lerums energi en inkomst om än ringa.

Den stora katastrofen blir dock för Hillefors grynkvarn, kanske världens enda vattendrivna havregrynskvarn som aldrig mer kommer att kunna köras. Museiföreningen har i över 30 år renoverat den med stöd av Riksantikvarieämbetet. Det som återstår för att köra kvarnen är att renovera rännan, sänka ned turbinerna och koppla ihop dem med maskineriet.

Föreningen avsikt är inte att producera havregryn utan visa hur en industri från 1800-talet fungerade och det är världsunikt.

Ett omlöp förbi kraftverket är visserligen en dyr historia men i längden kan det vara lönsamt, då ett sådant både kan dra turister till kvarnen och till laxfisket.

Det brukar hävdas att Naturskyddsföreningen centralt är för en utrivning av dammar och vattenhinder men man skriver också:
”En del, men långt ifrån alla gamla dammar och kraftverk, hyser höga kulturvärden i form av byggnader och synliga spår av tidigare verksamheter. Det är givetvis viktigt att bibehålla dessa när man säkerställer fria vandringsvägar för fisk. Att bibehålla kulturvärden är dock sällan ett problem vid restaureringar av vattendrag.
Föreningens erfarenheter genom Miljöfonden är att biologisk levande kulturlandskap lockar mer människor och besökare till kulturmiljöerna. Viktigt är dock att kulturvården finns med vid beslut om fiskvägar och utrivningar. Detta brukar normalt säkerställas genom länsstyrelsernas kulturmiljöenheter som därför också behöver finansiell förstärkning.”
(http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi gor/hav/vattenlagstiftning)

Initiativet ligger nu hos Lerums politiker att hitta en lösning.

Rolf Svensson

7 kommentarer
Dela innehållet

Skriv en kommentar

 1. Nej Olov Holmstrand, det är inte så enkelt som du tror (trots att du fått fakta av mig vid flertalet tillfällen).
  Grynkvarnen kan inte drivas bara för att man får in vatten i rännan. Det krävs först ett tillstånd, vilket det inte finns i dag. Kostnaden för ett sådant ligger på minst 500 000:-, förmodligen det dubbla med överklaganden till MÖD oavsett vem som ”vinner” i första instans medtagna. Tillståndet för vattenkraftverket och villkoret kring vatten till Grynkvarnen är inte ett tillstånd i sig, nämligen.
  Till denna process ska läggas dispens för Natura2000-området, vilket knappast är troligt att man får. Sedan ska det göras en samhällsekonomisk bedömning av Grynkvarnens ekonomi, så chansen att få ett tillstånd är extremt liten.

  Påståendet om försämringen för fågellivet har undertecknad kontrollerat med Lunds Universitet. Eftersom inventeringarna enbart innehåller s.k. ”trivialarter” och dessa kan hitta andra platser att rasta på i Säveån (enligt Lunds Universitet), innebär borttagandet av luckorna sammantaget positiva miljöeffekter, speciellt med hänsyn tagen till föreskrifterna och syftet med Natura2000-området, som har fokus på den akvatiska miljön.

  Men som sagt, grundantagandet att Grynkvarn ska kunna ta vatten om de bara får ordning på innanmätet är helt felaktigt.

  • Intressant information om än inte så positiv för min tanke. Skulle vara intressant att höra vad länsstyrelsen anser. Har Olov och kvarnföreningen känt till denna information utan att berätta det? Är det korrekt bör kommunen som är ägaren informeras snarast då det förändrar förutsättningarna helt. Med vänlig hälsning, Marcus Edstam

 2. Jag har lite svårt att förstå varför inte mitt förslag att behålla dammen och kraftverket för kommande ´generationer men att öppna luckorna och släppa vattnet fritt inte är ett alternativ? Med den lösningen skulle vi uppnå just det Kristian, Länsstyrelsen, EU, Älvräddarna, SNF centralt, jag, fiskevårdsområdet och alla andra framsynta människor önskar. Genom den kompromissen finns också möjligheten kvar att driva kvarnen när det kan bli aktuellt samtidigt som förutsättningarna för en frisk å ökar. Att en damm och den vattenspegel den skapar kan vara vacker och fin att se på går att förstå men alla nackdelarna talar för att släppa vattnet fritt. Ännu märkligare är ju Olof Holmstrands agerande som går stick i stäv med vad SNF vill centralt? Lösningarna bör ju också ta ansvar för att vara ekonomiskt hållbara. Ett omlöp precis som vilket annat alternativ som helst kommer att kosta i form av underhåll. Har Olof en egen kassa att slösa med? Vilka är argumenten för att behålla dämningen? Förhoppningsvis kan vi finna en lösning som är acceptabel för alla inblandade. Släppa dammarna loss det är vår!!

  Med vänlig hälsning, Marcus Edstam

 3. Tack Rolf för du visade den fina bilden hur det kan bli om man öppnar dammluckorna och vattnet får forsa fritt förbi Hillefors innan man började att dämma ån. Då kan alla tidigare strömlevande arter såsom strömstare, kungsfiskare, lax, havsnejonögon och flodpärlmusslor återvända till sina tidigare biotoper som har varit förstörda av kraftverksdammen.
  Grynkvarnen är ett historiskt och kulturellt minne över en försvunnen epok, där byggnaderna finns kvar och dina fina filmer kan berätta en värdefull historia.

  Elverket som man byggde för att få fram ström till Stenkullens verksamheter har också sin historia, men har spelat ut sin roll. Det är närmast patetiskt att Lerums Fjärrvärme finansierar detta förlustprojekt som kostar långt över vad man får tillbaka i form av kilowattimmar. För att inte slarva bort ännu mer av Lerumsbornas skattekronor så borde man stänga kraftverket direkt och öppna dammluckorna så vattnet får strömma fritt.

  Jag är medlem i Sveriges Naturskyddsförening i Lerum (SNF) och det är med bestörtning jag kan konstatera att min förening tycker det är viktigare att bevara människornas ingrepp på Säveån (Hillefors Kraftverk och Grynkvarn) är viktigare än att Säveån skall få flyta fritt som den gjorde innan vi människor exploaterade ån för våra kortsiktigliga intressen.

  Givetvis kommer jag omedelbart att lämna föreningen som genom sitt ställningstagande inte lever upp till sina stadgar att verka för naturen.

  • Förtydligande av Lerums Naturskyddsförenings inställning:
   Vi anser att det går att använda kvarnrännan som fiskväg på ett sådant sätt att grynkvarnen också kan få vatten när den så önskar i enlighet med vattendomen. Med den lösningen kan man behålla helhetsmiljön i Hillefors och även välja om kraftverket ska drivas eller stängas. Jag trodde vi var överens med Kristian om detta.
   Olov Holmstrand
   Lerums Naturskyddsförening

 4. Rolf Svensson refererar till vad Naturskyddsföreningen centralt anser. Så här tycker vi i Lerums Naturskyddsförening, vilket är hämtat från en skrivelse 25 oktober 2016:

  Det finns åtminstone tre huvudalternativ för hantering av vatten- och miljöförhållandena i Hillefors.

  1. Inte göra något alls, dvs bibehålla nuvarande förhållanden. Alternativet uppfyller inte vattendirektivets krav på förbättring av bevarandestatus och det rättsliga åliggandet om fiskvandringsväg.

  2. Anordna fiskvandringsväg i form av omlöp i lämplig utformning med bibehållande av uppdämningen. Kraftverket kan drivas vidare eller stängas. Grynkvarnens turbinränna kan få vatten vid behov enligt vattendomen.

  3. Riva dammen eller ta bort dammluckorna. Kraftverket måste stängas och Grynkvarnens turbinränna kan inte användas i nuvarande utformning. Hilleforsdammens lugnvatten ersätts av en strömsträcka.

  Alternativ 1 är uteslutet med hänsyn till åtagandet om fiskväg och kravet att förbättra Säveåns bevarandestatus.

  Alternativ 2 uppfyller kravet om fiskvandringsväg och förbättring av Säveåns bevarandestatus med hänsyn till fiskfaunan utan att riskera skador på bevarandestatusen i övriga hänseenden, dvs vatten till Grynkvarnen, fågellivet, övrig naturmiljö och den pedagogiska helhetsmiljön för besökare. Alternativ 2 innebär även möjlig fortsatt drift av kraftverket.

  Alternativ 3 uppfyller kravet om fiskvandringsväg och förbättring av Säveåns bevarandestatus med hänsyn till fiskfauna. Däremot innebär alternativ 3 ingrepp i den nuvarande naturmiljön, försämring för fågellivet, ingrepp i den byggnadsminnesskyddade Grynkvarnen och ingrepp i helhetsmiljö såväl fysiskt som pedagogiskt till nackdel för rekreationsintresset.

  Sammanfattningsvis hävdar Lerums Naturskyddsförening bestämt att alternativ 2 ska väljas och att den beslutade fiskvandringsvägen ska utföras utan dröjsmål.

  Olov Holmstrand
  Lerums Naturskyddsförening

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det