Medlem i Lerums Naturskyddsförening?

Debatt

Just nu pågår en process där Lerums kommun, Lerum Energi och länsstyrelsen utreder möjligheten för fisk- och djurliv att kunna passera förbi Hillefors Kraftstation utan hindras vid uppvandring eller bli fiskfärs vid nervandring.

Bakgrunden är att Lerum Energi enligt en dom från Vattendomstolen skall bygga en fiskväg. Kostnad för den är uppskattad till cirka 15 miljoner. Nu utreds alternativen varav det enklaste och billigaste, i princip gratis, är att man bara öppnar luckorna i dammen. Det innebär att den ursprungliga strömsträckan ”återuppstår”, driften vid kraftverket upphör men hela kulturmiljön med grynkvarn, bro, kraftstation och övriga byggnader blir kvar orörd.

Eftersom jag anar att du inte är särdeles uppdaterad när det gäller Hillefors kraftstation skall du få lite fakta. Kraftstationen har en effekt på cirka 135 kw, det vill säga motsvarande en bilmotor och det ger Lerum Energi intäkter på cirka 200 000 kr per år, dra av för kostnader och vi inser att det inte blir många tusenlappar över. Lerum Energi omsätter cirka 90 miljoner per år, kraftverket har alltså ingen betydelse för bolagets ekonomi och det finns inte utrymme för några investeringar.

Hos länsstyrelsen hanteras alla former av dammar, kraftverk och andra anläggningar i vattendrag som miljöstörande, självklart kan det tyckas men kan vara värt att känna till. Svenska Naturskyddsföreningen, SNF, har en tydlig rekommendation, citat från deras hemsida ”De minsta vattenkraftverken som inte producerar mycket el men ställer till stor skada för livet i vattnet bör rivas ut” (i det här fallet räcker det alltså att bara öppna luckorna).

Nu har alltså LNF möjligheten att påverka processen i Säveåns naturreservat med ett ställningstagande för att återställa och reparera skadan som industrianläggningen medför men det gör man alltså inte. Man vill ha den kvar och bygga en fiskväg för 15 miljoner. Jag trodde att det skulle vara precis tvärtom, att LNF skulle brinna för att återställa ån till ett naturligt skick och att den ursprungliga miljön var målbilden, men där fick jag tänka om.

En fiskväg är en kompromiss som endast bör väljas då inga andra lösningar finns, vilket det alltså gör. Även en bra konstruerad fiskväg har en begränsad verkningsgrad, kanske 70 procent men normalt mycket lägre. Då vi redan har två fiskvägar nedanför Hillefors, Hedefors och Jonsered blir effekten att vandringen snabbt begränsas.

Så, var står vi nu? Med ett LNF som förespråkare för att behålla miljöstörande dammar, av vilka vi har mer än 10 000 i det här landet men knappt en enda orörd älv, å eller ens bäck. Mycket märkligt måste man säga.

På LNF:s hemsida skriver ordförande ”Säveån med omgivningar har den värdefullaste naturen i Lerums kommun” och ”men vi är inte alls lika glada över en del av planerna för bebyggelse vid ån i Lerums centrum”. Då kan man ju undra hur de resonerar, påverkan från den tänkta bebyggelsen innebär förstås bara en bråkdel av den skada som en damm tvärs över ån ställer till med och som dessutom ligger i det mest värdefulla området, själva naturreservatet. Argumentationen hänger inte ihop.

LNF:s ställningstagande kommer förstås glädja alla kraftverksägare och industrier runt om i landet, där de här processerna pågår eller är under uppsegling och SNF kommer att få mycket svårt att argumentera för förbättringar på andra platser. Motparten kommer naturligtvis hänvisa till LNF, som valde att prioritera industrianläggningen som till och med ligger i det värdefullaste området, naturreservatet.

Jag undrar vad övriga medlemmar i LNF egentligen tycker? Känns det bra?

Magnus Fritsch

7 kommentarer
Dela innehållet

Skriv en kommentar

 1. Tack för svaret Olov. Vi är ju en blandning av privatpersoner, företrädare för särintressen och personer som jag som agerar som privatpersoner men också har roller i några av föreningarna som är engagerade i frågan. Jag utgår från att kommunen får hålla sig till de olika organisationerna och föreningarna om det blir ett möte. Alternativt är att man bjuder in allmänheten för att få så många synpunkter som möjligt men det kanske varken är bra eller möjligt. Vad jag anser borde väl vara tydligt vid det här laget. Med vänlig hälsning, Marcus Edstam

 2. Som du framhåller Marcus avgörs detta till sist i något som kanske kan kallas ett politiskt beslut. Underlaget bör tas fram i dialog mellan inblandade parter. Förutom de av dig nämnda bör deltagare vara Lerums kommun, Hillefors grynkvarns Museiförening och Lerums Naturskyddsförening. Vi har från Naturskyddsföreningen redan uppmanat kommunen att ordna ett sådant möte. Det skedde vid ett möte med kulturföreningar 14 mars. Vi anser det vara lämpligast att kommunen arrangerar mötet och avvaktar att så ska ske.
  Lerums Naturskyddsförening
  Olov Holmstrand

 3. När argumenten tryter börjar man angripa debattörerna för att vara onyanserade och ensidiga. Men okey det kan jag bjuda på. Vi bedriver ett påverkanssarbete helt enkelt och tänker inte låta felaktiga eller osanna påståenden stå oemotsagda. Det finns tre sakägare i frågan; Lerum energi, fiskevårdsområdet Säveåns övre och länsstyrelsen. Frågan avgörs till sist av politiska beslut. Det är dem vi försöker påverka med argument som förhoppningsvis är sakliga, nyanserade och tar hänsyn till de olika intressena. Det är möjligt att din inbjudan är en bra ide. Att träffas för ett nyanserat samtal där vi kan väga de olika argumenten mot varandra och finna en gemensam lösning som utan ensidighet tar hänsyn till alla inblandade. Tid och plats?

  Med vänlig hälsning, marcus edstam

 4. Christer och Martin, läs om Naturskyddsföreningens inställning en gång till. Vi vill gärna ha en nyanserad diskussion för att förhoppningsvis komma till en lösning som tar hänsyn till både natur och kultur. Den diskussionen förs bäst om alla intressenter träffas, inte genom att hävda ensidiga krav.
  Ytterligare förtydligande av Naturskyddsföreningens inställning. Vi förespråkar inte en lösning som kostar 7-15 miljoner. Vi anser att även bibehållet lugnvatten i Hillefors är en del av naturvärdet och vi tvivlar på att man i ett Natura 2000-område och naturreservat utan vidare kan förändra hydrologin genom att riva en damm.
  Lerums Naturskyddsförening
  Olov Holmstrand

 5. Ett oerhört märkligt ställningstagande av Lerums Naturskyddsförening. Är det här något som är förankrat hos medlemmarna? Då bör man kanske fundera på vad det är för typ av förening man är del i. Jag undrar vems intresse det är man skyddar? Inte är det naturens i alla fall. En konstgjord damm i en fors, är det alltså som man vill behålla. Och genom en konstgjord fiskväg förbi den konstgjorda dammen, tycker man sig hitta bästa lösning? Detta låter bakvänt, åtminstone om vill naturens bästa. Gör det istället på naturens villkor, och öppna luckorna. Låt Säveån få bli en å igen, och inte en damm. LNF säger att en öppning av dammluckorna skulle kunna innebär skador på naturmiljön. Klargör gärna hur? Skadorna som dammen (med eller utan fiskväg) medför på livet i ån idag, verkar man inte ta i beaktande. Och för er som har glömt eller inte kände till det, så torrlades Säveån precis nedströms Hilleforsdammen i somras. I det fallet talar vi om en stor katastrof för naturmiljön. Utan dammen hade det aldrig hänt…

 6. Naturmiljön i ett strömmande vattendrag skadas inte av att mänskligt konstruerade dämmen tas bort i normalfallet, tvärtom. Ev. giftiga sediment görs det prover på och tas hänsyn till.
  Ergo: Naturmiljön återställs om luckorna tas bort, och målet med både naturreservat och Natura2000 ges större chanser att nås än med en fiskväg.
  Grynkvarnen kom till när forsen var en fors och inte en torrfåra stora delar av året som idag, med andra ord skulle även kulturmiljön gynnas av att forsen återställs. I övrigt påverkas inte kulturmiljön, förutom positivt, då människor samtidigt kan uppleva den fina Grynkvarnen och en restaurerad naturmiljö, vilket bör öka besökarantalet.
  Kostnaden på 15 miljoner (eller 7) för en fiskväg är inte samhällsekonomisk. Lerums kommun bör inte lägga den på invånarna, och ekonomin i kraftverket räcker inte till på långa vägar. Har bakåtsträvande LNF lust och råd att betala?

 7. Förtydligande av Lerums Naturskyddsförenings inställning.
  Rivning av dammen i Hillefors eller borttagande av dammluckorna kan skada naturmiljön och skadar tveklöst kulturmiljön. Det är inte till fördel för helheten att bara driva ett intresse i ett vattendrag som har så mycket historisk kulturpåverkan och därtill kopplade naturvärden som Säveån. Lerums Naturskyddsförening anser att en bra vandringsväg för fisk går att anordna med bibehållen dämning i Hillefors. Då riskeras inte heller skador på andra aspekter av naturmiljön. Det går att använda kvarnrännan som fiskväg på ett sådant sätt att grynkvarnen också kan få vatten när den så önskar i enlighet med vattendomen. Med den lösningen kan man behålla helhetsmiljön i Hillefors inklusive naturvärden, grynkvarn, dämme och kraftverk. Kraftverket kan drivas eller stängas. Det valet är ingen stor sak.
  Lerums Naturskyddsförening
  Olov Holmstrand

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det