Carl Martin Hægermark
Foto: Daniel Elfvelin
Carl Martin Hægermark Foto: Daniel Elfvelin

Lerums kommun – platsen där vi möts?

KRÖNIKA

Ett par gånger per termin har Skallsjö församling förmånen att besöka Lindegården där det, i kommunens regi, bedrivs uppskattad och viktig verksamhet för daglediga. Den håller till i en lokal belägen i nära anslutning till omgivande lägenheter, vilket gör det enklare för den hugade att ta sig dit. Senaste gången uttryckte flera av deltagarna uppskattning kring just denna lokal och möjligheten att där samlas för en stunds gemenskap och kanske en kopp kaffe.

Filosofen Emmanuel Levinas finner grunden för vår etik i ansikte-mot-ansikte-relationen med den andre. Vad en människa är, upptäcker vi först i mötet med den andra människan och denna människa möter oss som ett ansikte. Det är en klok insikt i relation till exempelvis näthat. Om du såg den andres ansikte handlade du förmodligen mer etiskt riktigt.

Jag tänker att mötet med den andres ansikte som grund för etiken också kan vara en aspekt när vi planerar samhället, dess arkitektur och dess offentliga rum. Den fysiska miljöns gestaltning kan uppmuntra sociala relationer mellan människor, öka tryggheten och främja möten mellan grupper i samhället. Miljöer där människor vill vara, skapar trygghet och ger förutsättningar för att mötas just ansikte mot ansikte, likt i gemensamhetslokalen på Floda allé. Stadsplanering, arkitektonisk formgivning och gestaltningen av det offentliga rummet bör ergo alltid ske med människan i centrum och hennes vilja och behov av sammanhang, växande, kultur och skönhet.

Så därför är min uppmaning till politiker, arkitekter, tjänstemän och oss medborgare i kommunen att alltid vara uppmärksamma när vi skapar våra miljöer så att vi inte bygger in ensamhet, främlingsskap och segregation. Civilisationerna som blomstrat genom historien har alltid varit de öppna, kreativa och heterogena sammanhangen – inte de slutna, inmurade och bepansrade. The gated community kan verka lockande men när gatan ekar tom och fru Svensson, ensam och orolig med kaffekoppen i hand, blickar ut över den har vi förlorat.

  • Carl Martin Hægermark
Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

veckansluncher