Renovering av vattenverk dyrare

Floda

Pengarna som skulle användas för att bygga om Skallsjö vattenverk räckte inte till. Anbuden som kommit in är högre än budgeterat och därför skjuter man nu till extra medel.

Det skulle behövas 20 miljoner kronor för att bygga om och bygga till vattenverket i Skallsjö. Reningsverket har stått stängt sedan 2008 då man hittade det klorerade lösningsmedlet tetrakloreten i dricksvattnet i Floda. En upprustning är därför nödvändig för att säkra dricksvattenförsörjningen i Floda och Tollered.

I höstas beslutade kommunstyrelsen om en upphandling som väntades vara klar i december. Men det har dröjt och nu står det klart att det behövs mer pengar. På det senaste kommunstyrelsemötet godkände politikerna en förfrågan om ett extra tillskott till de 20 miljoner kronor som budgeterats till projektet.

Det är kommunens VA-enhet som efter att ha genomfört en upphandling fått anbud som ligger högre än budgeten och har därför vänt sig till politikerna och bett om att få utöka investeringsmedlen under 2018. Som ”kompensation” för det uppger VA-enheten att de kommer skjuta upp projekten för en ny reservoar i Stenkullen och utökningen av reservoarkapacitet i Lerum ett år.

Innan enheten tilldelade det vinnande budet för entreprenaden ville de ha kommunstyrelsens godkännande, som de nu alltså fått. Hur mycket extra pengar det handlar om är inte känt eftersom anbuden är sekretessbelagda tills kontrakt är skrivna.

Anledningen till att anbuden från intressenterna legat så högt tros bero på högkonjunkturen inom byggbranschen som driver upp priserna.

VA-enhetens chef, Lovisa Björnsdotter, meddelar att ingen tidsram för projektet är spikad men de hoppas på byggstart i höst och att verket ska kunna tas i drift efter sommaren 2018.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det