Kunskapande. Susanne Wigenius Lagergren, Håkan Stenhede och Erik Bjurströmpå på sektor lärande är tre starka krafter i projektet.
Kunskapande. Susanne Wigenius Lagergren, Håkan Stenhede och Erik Bjurströmpå på sektor lärande är tre starka krafter i projektet.

Sprider kunskap till lärare

Kommunen

Lerums lärare får lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF.
Ett nytt projekt har fått 650 000 kronor för att utveckla personalens kunskap på området.

Projektet LerumLär-NPF handlar om att ge samtlig personal i Lerums för- och grundskolor möjlighet att tillsammans med kollegor utveckla sina kunskaper inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. De vanligaste funktionsnedsättningarna inom området är ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning.

– Antalet barn som diagnostiseras med någon av dessa funktionsnedsättningar ökar, konstaterar Håkan Stenhede.

Ökad kunskap

Förutom honom är Susanne Wigenius Lagergren och Erik Bjurström på enheten för elevhälsa och utveckling engagerade i projektet, som har tilldelats 650 000 kronor i statliga medel. Tanken är att personal inom skola och förskola ska få utökad kunskap inom området.

– Den här frågan måste upp på agendan och löpa parallellt med annat utvecklingsarbete, säger Erik Bjurström.

Susanne Wigenius Lagergren håller med och tillägger:

– Det är viktigt att inte glömma förskolan, barnen där är kanske inte diagnostiserade men det är viktigt att vi ser barnen och deras behov tidigt.

– Det finns inget sätt som är rätt för alla, barnen är olika och vi måste möta olikhet med olikhet. Varje barn är unikt.

I projektet har man bland annat erbjudit personalen att lyssna på föreläsningar, senast talade psykologen Bo Hejlskov Elvén om lågaffektivt bemötande.

Han tar utgångspunkt i att människor med problemskapande beteende ofta har svårt att reglera affekt, att de ofta reagerar med den affekt de presenteras inför. Orsaken är, enligt psykologen, att affekt smittar, men att de flesta av oss som ganska små lär oss att skilja på om det är vår egen affekt eller någon annans vi känner. En del människor gör dock inte det, vilket till exempel innebär att de blir arga om man skäller på dem.

Ett annat sätt att arbeta kommer också att vara att lyfta goda lokala exempel, som till exempel Röselidsskolan i Gråbo.

LerumLär-NPF kommer nu att arbeta med att stimulera skolor till att arbeta ännu mer med de här frågorna.

– Det är roligt att jobba med att utöka kunskapen inom detta område, det är så många som är intresserade, säger Håkan Stenhede.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

veckansluncher