Arkivfoto: Daniel Elfvelin
2015 föreslog biologen Stefan Larsson att man kan göra kvarnens torrlagda ränna till en fiskväg.

Hopp om kompromiss i Hillefors

Stenkullen

Det finns många starka viljor som drar åt olika håll, men nu presenterar Lerum fjärrvärme ett förslag till en fiskpassage förbi Hillefors grynkvarn. Förslaget är att utnyttja kvarndammens ränna.
– Nyckelordet här är kompromiss, säger Håkan Danielsson, vd på Lerum fjärrvärme.

När fiskvägen i Hedefors var färdigbyggd 2013 blev en flera år gammal vattendom aktuell. Enligt vattendomen måste Lerum fjärrvärme se till att det är möjligt för Säveåns vandrande fiskar att kunna ta sig förbi kraftverket, men med många berörda parter är frågan om hur detta ska ske en stenhård nöt att knäcka.

Så sent som i februari berättade Håkan Danielsson att arbetet knappt rört sig framåt det senaste året, men nu presenterar Lerum fjärrvärme ett förslag som lanserades av biologen Stefan Larsson redan 2015.

– Det går ut på att dela utrymmet så att en del av rännan kan användas för fiskvandring och en del kan leda vatten till kvarnens turbin. Vi har pratat om idén, men aldrig satt den på pränt och visualiserat den, säger Håkan Danielsson.

Haft invändningar

Både områdets sportfiskare och grynkvarnens museiförening har haft invändningar, men Lerum fjärrvärme hoppas ändå att förslaget ska accepteras. Håkan Danielsson menar att Naturskyddsföreningens önskemål om att bibehålla fördämningen tillgodoses och att Lerum fjärrvärme kan fortsätta att producera förnyelsebar elektricitet.

Åtminstone är detta en temporär lösning som skulle fungera ett tiotal år, menar Håkan Danielsson.

Preliminär prislapp

– Prislappen skulle kunna stanna på cirka 1,5 miljoner kronor enligt preliminära beräkningar. Detta är en kompromiss och jag tycker att det är ett rimligt förslag. Det är kostnadseffektivt och vi lyfter fram kulturmiljön.

Han påpekar att upprustningen måste ske på ett sätt som godkänns av länsstyrelsens kulturenhet.

– Vi har skickat ut förslaget till berörda parter på remiss och även informerat kommunledningen. Nu hoppas vi på ett positivt mottagande.

Ingen lång byggtid

En ombyggnation kräver ingen lång byggtid.

– Det går att genomföra på några månader, max ett halvår. Om det riktigt går undan skulle vi kunna göra det i år, men blir det högvatten i höst kanske vi måste vänta till 2018. Det är nog mer realistiskt.

Stefan Larsson insåg omedelbart risken för att ärendet skulle dras i den långbänk det nu befinner sig i, och även om hans idé nu finns på papper tar han inte ut något i förskott.

– Det hänger nog mycket på om länsstyrelsen accepterar, tror han.

Precis som Håkan Danielsson ser han förslaget med kvarnrännan som en gyllene medelväg.

– Fiskarna skulle kunna ta sig förbi via rännan, det vet vi, även om det inte är lika bra som ett omlöp, säger Stefan Larsson.

Utredningar har visat att ett omlöp skulle kosta cirka sju miljoner kronor, vilket både Lerum fjärrvärme och länsstyrelsen anser är för dyrt.

2 kommentarer
Dela innehållet

Skriv en kommentar

  1. För DDT fanns ingen kompromiss. Det förbjöds. Det här förslaget uppfyller inte vattendirektivets krav på bästa möjliga teknik. En slitsränna fungerar dåligt och kommer sannolikt inte att godkännas enligt gällande lagstiftning och EUs vattendirektiv. För ett drygt år sedan var man överens om alternativet fiskväg men nu har man förstått att det inte finns pengar till det. Enligt organisationen älvräddarna saknar dessutom kvarnföreningen tillstånd för vattenverksamhet vilket krävs för att köra kvarnen. Runt om i världen rivs mindre kraftverk ut. Professor Johan Höjesjö berättar bland annat för fiskejournalen i en artikel att – ””VATTENDAMMAR GÖR ATT STORA LEK- OCH UPPVÄXTMILJÖER FÖR BÅDE LAXFISKAR, INSEKTER OCH FLODPÄRLMUSSLAN FÖRSVINNER”. Kanske dags för några av de viljestarka intressena att ta sitt förnuft till fånga?

  2. En kompromiss för vem då? Två parter i målet utelämnas tydligen, och naturmiljön glömde man. En fiskväg i kvarnrännan, är absolut sämsta lösning för livet i ån. När ska Lerums fjärrvärme och Lerums kommun ta sitt miljöarbete på allvar?

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det