Människan måste alltid prioriteras framför systemet

lt-debatt
Barn som växer upp i en trygg familjegemenskap får i allmänhet bättre förutsättningar att klara livets utmaningar. Trygga familjer är därför ett måste för att samhället som helhet ska fungera och växa sig starkt. I dag,15 maj, är den internationella familjedagen. Låt denna dag vara en påminnelse om att politikens roll är att stödja familjerna och ge dem en större frihet och handlingsutrymme. Vi är övertygade om att föräldrarna själva vet bäst när det gäller vem som ska vara hemma med barnet och vi vill därför ha en helt flexibel föräldraförsäkring där föräldrar fritt kan överlåta föräldrapenningdagar till varandra men även till andra närstående, till exempel en farfar eller bonusförälder. Det skulle underlätta många familjers planering, och även underlätta för kvinnor att komma tillbaka till arbetslivet efter föräldraledighet.
 
För att små barn ska få den bästa starten på sin väg genom skolan och förskolan ser vi att barngrupperna i förskolan måste bli mindre. Det skulle gynna såväl barnen och familjerna som de som arbetar i förskolan. Dessa skulle få en bättre arbetsmiljö och mer tid att lägga på varje barn.
För att stärka situationen för äldre barn vill vi förbättra skyddsnätet mot mobbning och psykisk ohälsa bland unga, som vi tyvärr ser fortsätter att breda ut sig. Vi vill flytta huvudmannaskapet för elevhälsan till landstingen och regionerna, satsa på evidensbaserade antimobbningsprogram och på ett ökat föräldrastöd till tonårsföräldrar.
 
Förutom dessa sociala insatser för att trygga familjegemenskapen vill vi också se ett nytt jobbskatteavdrag för föräldrar för att stärka familjernas ekonomiska handlingsutrymme. Barnfamiljer har halkat efter i den ekonomiska utvecklingen det senaste decenniet men med vårt förslag får familjer där båda föräldrarna arbetar sänkt skatt med 1.000 kronor per månad.  
 
Det är i familjen grunden läggs för att vi ska bli trygga, ansvarstagande medborgare. För KD är familjen – oavsett hur den ser ut – fortsatt den viktigaste gemenskapen att satsa på.
  • Gunilla Lindell (KD) Ordförande Kristdemokraterna Lerum och Västra Götaland Aron Modig (KD) Riksdagsledamot och Familjepolitisk talesperson
Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

veckansluncher