Felaktiga påståenden om kraftledningar

Debatt

Svar till M, LT 8/6.

Signaturen ”M” skriver i Lerums Tidning (8 juni) om Svenska kraftnäts planer på en ny kraftledning som för närvarande ligger för prövning hos tillståndsmyndigheten. Där förväntar sig Svenska kraftnät ett beslut med möjlighet att börja bygga den för Västra Götaland så viktiga kraftledningen nästa år.

I insändaren framför ”M” en rad felaktiga påståenden som förtjänar ett klargörande så att osanningarna inte riskerar vidare spridning. ”M” är dock och dessvärre inte ensam i missuppfattningen om att stamnätsledningar enkelt och med samma resultat låter sig ”grävas ner” som kabel i marken istället för att hängas upp i luften. Inte bara är det svårare och betydligt mer kostsamt att hitta och reparera fel på en markkabel än en luftledning, det är dessutom den närmast uteslutande vanligaste tekniken för kraftöverföring på stamnätets spänningsnivåer – i Sverige såväl som utomlands.

Att luftledningar skulle ”rimma illa med framtida risker för extrema väder”, som ”M” påstår, är svårt att förstå. Jag begriper inte vilka vädersituationer hen avser, men jag vet däremot att de väder vi upplevt de senaste decennierna inte haft den påverkan på stamnätet för el som insändarskribenten ger uttryck för. De störningar som drabbat stamnätet för el har inte orsakats av vädret.

Svenska kraftnät prövar och utvecklar ny teknik inom ramen för omfattande forskning och utveckling. Men vi testar inte ”ny” (läs: oprövad) teknik på något så viktigt som elförsörjningen för Västra Götalandsregionen och Sverige. Det vore oansvarigt av en myndighet som ska skapa förutsättningar för att ”M”:s och alla andras lampor lyser, även imorgon.

Olof Klingvall
Pressansvarig, Svenska kraftnät

En kommentar
Dela innehållet

Skriv en kommentar

  1. Hej Olof och tack för ditt svar!
    Du och jag kan vara helt överens om att vi inte är överens, så långt är säkert. Jag förstår att du behöver repetera de svar som ni under hela processen stått fast vid, dock är dessa inte svar på de frågor och funderingar som de drabbade under hela processen har ställt. Svårigheten med den ”samverkan” som det menas skall ske mellan de olika aktörerna är att SVK systematiskt byter ut människorna som har olika positioner i projektet, detta gör att inga långvariga eller långsiktiga relationer eller sammarbeten kan uppstå och jag kan inte annat att än dra slutsatsen att detta är en genomtänkt taktik från er sida.
    Jag skulle dock gärna vilja att du svarar på mitt påstående om de redan befintliga ledningarna som påverkar många boende i Gråbo, dessa har sedan länge passerat bästföre datum och behöver uppdateras. Jag påstår att ni kommer att uppgradera dessa ledningar vilket kommer påverka de som bor i närområdet på ett mycket negativt sätt. Hus som idag befinner sig inom de gränsvärden som finns, kommer då att anses som obeboliga och arbetsplatser kommer inte kunna användas då arbetsmiljölagen har strängare krav på en arbetsplats än vad som gäller byggnader som används för boende. Jag och många andra vill ha besked om var du och SVK har för planer gällende denna fråga.

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

veckansluncher