Försvarar vattenkraften

Stenkullen

Enligt Håkan Danielsson på Lerum Fjärrvärme skedde visserligen en förändring i Säveåns flöde den 8 maj, men det var inte stopp. Och därmed var ån inte torrlagd.

Enligt Håkan Danielsson sjönk flödet från cirka tio till tre kubikmeter per sekund efter att turbinen hade stoppat. Cirka två timmar senare återstartade turbinen och flödet återgick till vad det var innan.

– Anläggningen beteddes sig som den är programmerad att göra, om turbinen plötsligt stoppar ska en lucka automatiskt öppna till ett minimiflöde på cirka tre kubikmeter per sekund, säger Håkan Danielsson.

Han förklarar att flödet kan vara så lågt som tre kubikmeter per sekund under flera veckor under sommaren när det är torrår.

– Vi får väl se hur det blir denna sommar. Detta flöde är då oberoende av till exempel kraftverk och fiskvägar utan något som Moder Jord styr. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med vatten i Mjörn.

Han tycker att orsaken till att maskinen stannade är oväsentlig.

– Det finns en mängd säkerhetssystem som ska stoppa en turbin vid onormala värden, och då ska en dammlucka ta över för att säkerställa flödet, vilket också skedde, konstaterar Håkan Danielsson.

På Lerum Fjärrvärme tror man att det var vädret som lurade turbinens reglerutrustning.

– Det blåste rejält från nordost under natten till den 8 maj, och då steg nivån vid Floda damm och turbinen ökade. På morgonen vred eller mojnade vinden och då sjönk vattnet undan vilket ledde till att turbinen stoppade på grund av låg dammnivå.

Enligt Håkan Danielsson sker det inte särskilt ofta att en turbin stoppar, men det finns en hel massa säkerhetsfunktioner som skulle kunna orsaka ett stopp, som till exempel för höga lagertemperaturer, strömavbrott och åsknedslag.

– Flödesförändringar av det här slaget är inte förbjudna enligt lag, miljötillstånd, gällande vattendom eller så, men det ska absolut undvikas  i den mån det går, vi har absolut ingen annan åsikt, säger han och fortsätter:

– Det handlar om fisken i ån som mår bäst av långsamma flödesförändringar.

De tre kraftverken i Säveån genererar tillsammans 13 miljoner kilowattimmar per år.

– Allt detta utan några koldioxidutsläpp. Denna stora klimatvinst är det huvudsakliga skälet till att driva kraftverken. Elen från dessa tre kraftverk räcker till att köra en elbil närmare 2 000 varv runt jorden varje år. Här talar vi verkligen om stor klimatnytta, säger Håkan Danielsson och fortsätter:

– Den här typen av kraftverk behövs för att Sverige behöver el som inte förorsakar koldioxidutsläpp och därmed påverkar klimatet. Dess roll blir allt viktigare i framtiden då kärnkraften läggs ner och vind och solkraft byggs ut.

– Efterhand blir då en allt större del av elproduktionen väderberoende, det blåser inte alla dagar och solen lyser inte lika mycket på natten, och då spelar vattenkraften en allt viktigare roll i att utjämna i produktionssystemet, vattnet rinner ju som bekant även på natten.

Alla kraftverk i Säveån inom Lerums kommun och dess närområde, från Solveden vid Mjörns utlopp till Sävelången och ner till Jonsered, producerar hela 35 miljoner kilowattimmar per år.

– Säveån är därför en fantastisk resurs ur ett klimatperspektiv. En resurs som vi skall vara rädda om och vårda väl. Därigenom kan vi bidra till en mer hoppfull värld för kommande generationer.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

veckansluncher