aa41858bd2e408e702e8303f16dab661-pv_web.jpg

Lösning för Stamsjön på gång

Lerum

För andra året i rad är vattennivån i Stamsjön extremt låg. Nu finns ett färdigt förslag på en lösning och förhoppningen är att kunna genomföra åtgärderna i sommar.
Men först krävs ett politiskt beslut och ett avtal med markägaren.

Vattennivån i Stamsjön ledde till en stor debatt förra sommaren. En ny, torr vår har gjort att problemet kommit tillbaka och diskussionerna har blossat upp igen. Men nu finns ett färdigt förslag för en lösning, som tar hänsyn till både Stamsjön, Alebäcken och fastigheten nedströms.

– Egentligen handlar det om enkla lösningar, säger konsulten Dan Calderon, som arbetet med frågan på uppdrag av kommunen.

Hans förslag består av tre delar:

• Skapa en större öppning i en dammlucka som idag ligger ovanför vattennivån. Åtgärden leder till ett bättre vattenflöde och gör att vandrande fisk som lax, havsöring och den rödlistade ålen kan ta sig upp i sjön.

• Anlägga en tröskel/fors-
nacke med hjälp av natursten precis vid mynningen till sjön så att inte allt tryck hamnar vid dämmet. Åtgärden hjälper till att hålla uppe vattennivån i sjön.

• Bredda kanalen, som delvis rasat ihop, vid fastigheten nedströms. Åtgärden förebygger översvämningar, vilket drabbade fastigheten i december 2015.

En halv miljon

Idag, onsdag, presenteras förslaget för politikerna i kommunstyrelsen. Kostnaden beräknas till knappt en halv miljon kronor.

– Framför allt är det anpassning till vandringshinder (en större dammlucka och arbete kring den) och kanalen som är de tunga posterna. Att bygga upp en tröskel/forsnacke innebär ingen stor kostnad, säger Dan Calderon.

Problemen kring dämmet har inte handlat om tekniska svårigheter utan juridiska då dämmet ligger på en privat fastighet, Kolboryds gård. Förra sommaren tog politikerna ett beslut att kommunen var beredd att ta över skötseln och driften, men bedömningen var att det skulle krävas några års juridiska processer innan man skulle kunna agera. Men nu har kommunens jurister gett tummen upp.

Ja från jurister

– Kommunen får inte gynna någon enskild, men i och med att det finns stora naturvärden i bäcken och stora värden i att sjön kan fortsätta vara ett fint område att vandra kring och att bada i så kan kommunen gå in via ett naturvårdsavtal, förklarar Per-Ola Johannesson, kommunens verksamhetschef för miljöfrågor.

Förhoppningen är att man ska kunna utföra åtgärderna redan i år, men tiden är ganska knapp. Av hänsyn till naturlivet är arbeten bara tillåtna mellan den 15 juli och 15 september. Innan dess måste kommunen både ta ett politiskt beslut och få till stånd ett avtal med markägaren.

– Det vore fantastiskt skönt om vi kan få det här att gå i hamn, säger Per-Ola Johannesson.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

veckansluncher