Nej till fiskväg i kvarnränna

Stenkullen

Lerum fjärrvärme hoppades på att man hittat en lösning som alla parter kunde godkänna.
Men frågan om hur fiskarna ska passera Hillefors kraftstation förblir olöst. Efter samrådsmötet förra veckan är man tillbaka på ruta ett.

Med flera parter med olika intressen är det svårt att komma överens. Det har Lerum fjärrvärme fått erfara i de många turer som handlar om hur man ska bygga en passage för de vandrande fiskarna.

Förhoppningen var trots allt att man hittat en godtagbar lösning genom det man kallade för ett kompromissförslag, som innebär att rännan som ska förse kvarnens turbiner med vatten och samtidigt fungera som fiskväg.

”Ingen kompromiss”

I en artikel i förra veckans artikel i LT förklarade Birgitta Waldenborg, i Hillefors Grynkvarns Museiförening, att föreningen motsätter sig förslaget.

– Det är ju ingen kompromiss, då kan man lika gärna lägga ner kvarnen, då reduceras den bara till en död kuliss, sa hon.

Argumentet är att det inte går att dela utrymmet i rännan eftersom den är anpassad till turbinerna.

På ett samrådsmöte förra onsdagen kritiserade även medlemmarna i Säveåns Övre fiskevårdsförening förslaget. Håkan Danielsson, vd på Lerum fjärrvärme, berättar att sportfiskarna anser att det föreslagna flödet i fiskvägen skulle bli för litet för att locka fiskarna till inloppet.

Omfattande lösning

– Länsstyrelsen var förhindrade att delta på mötet men har låtit oss förstå att man vill ha en större och mera omfattande lösning, som är tänkt att finansieras med pengar från EU och staten, och som sannolikt också tar lite längre tid, säger han.

Någon fiskväg i kvarnrännan är därmed inte aktuell, åtminstone inte i nuläget.

– Det här förslaget får väl ligga till sig lite nu och så får vi se vad länsstyrelsen har i sin plan, säger Håkan Danielsson.

Latent villkor

Det är enligt en vattendom från 1997 som det har funnits ett latent villkor att Lerum fjärrvärme måste bygga en fiskväg i Hillefors när laxarna kan ta sig förbi Hedefors. Flera förslag har diskuterats, utretts och förkastats, och fyra år efter invigningen av fiskvägen i Hedefors finns fortfarande ingen lösning i sikte.

I en insändare berättar museiföreningens Magnus Andersson att rännan ska restaureras i sommar. ”Riksantikvarieämbetet har nu satt ner foten och anser att kvarnrännan har ett högt värde och bör bevaras i sitt ursprungliga skick. Därför har man beviljat ett bidrag, som skall betala en restaurering av själva kvarnrännan”, skriver han.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det