Västra Götaland kan installera fler solceller

Debatt

De senaste åren har vi kunnat se ett dramatiskt prisfall på solceller vilket har inneburit en fullkomlig revolution på den globala energimarknaden. Sverige ligger långt efter länder med liknande förutsättningar som Tyskland och Danmark när det gäller att tillvarata solinstrålningen men nu börjar det röra på sig. I Västra Götaland finns 12 274 kW solel registrerat i elcertifikatsystemet vilket innebär 7,4 W per person. Det är en strax under det svenska genomsnittet på 10,7 W per person. Det placerar Västra Götaland på en plats 15 i en ny sammanställning som Fossilfritt Sverige, Power Circle och Svensk Solenergi har gjort. Det finns stor potential för solelen i Västra Götaland att växa när marknaden i landet nu börjar vakna på allvar.

Solenergin har en enorm potential i att ersätta fossil elproduktion över hela världen. Energiflödet från solen är enormt. Varje dag kommer cirka 10 000 gånger mer solenergi till jorden än vad vi människor använder. Utmaningen är att fånga upp energin på ett relativt billigt och hållbart sätt.

Produktionskostnaden för solceller har fullkomligt rasat de senaste åren och är orsaken till den solcellsrevolution vi idag ser i stora delar av världen. Kostnaderna har minskat med cirka 80 procent på 8 år och är i dag utan subventioner billigare än kol-, olje- och gaskraft i många länder. Från Kina och Indien kommer det besked om hur byggen av kolkraftverk stoppas eftersom solelen är ett billigare alternativ. Det är till och med så billigt att oljepumparna i Omans öken drivs med solel istället att använda den egna oljan.

Förutsättningarna för solceller är bättre i Sverige än vad man kan tro. Sett över året är solinstrålingen i Umeå lika stor som i mellersta Tyskland, som har en installerad solcellseffekt på cirka 500 W per person.

Nu börjar också marknaden i Sverige att växa efter en trög start och har tredubblats sedan 2014. I Västra Götaland har den ökat från 3 245 kW till 12 274 kW. Störst effekt per capita finns i Halland och i endast 15 av 290 kommuner lyser solelen helt med sin frånvaro. Dessutom är det många solelsproducenter som inte är anslutna till elcertifikatsystemet och finns därför inte med i statistiken. Ökningen beror på det lägre priset i kombination med att man nu får både garantipris för en el som man inte använder själv och ett investeringsstöd.
Återbetalningstiden för ett eget solcellssystem är drygt 10 år och sen har man gratis el under lång tid. Med en kommande elektrifiering av fordonsflottan och smarta elnät runt hörnet kommer värdet av att producera sin egen el att öka under de närmaste åren.

För den som funderar på att installera solceller finns det alltså ingen anledning att vänta. Framtiden för solenergin är strålande.

Svante Axelsson
nationell samordnare för Fossilfritt

Johan Lindahl
Svensk Solenergi

Olle Johansson
vd Power Circle

5 kommentarer
Dela innehållet

Skriv en kommentar

 1. Vi bor på Teneriffa och vi har kontakt med den myndighet som jobbar med projekt för förnybar energi, ITER. Vid en föreläsning nyligen undrade en deltagare om det var lönsamt att själv installera en solpanelanläggning. Svarte var nej. Det är inte ekonomiskt lönsamt eftersom det inte finns några subventioner. Vi har säkert 4 ggr mer sol här än in Sverige. Hur skulle det kunna vara lönsamt i Sverige? Hade vi valt att köpa en laddhybrid skulle en solpanelanläggning för denna vara för liten för att täcka behovet på vintern och den skulle leverera för mycket på sommaren.
  Det hade varit bättre att montera solpaneler för att värma varmvatten, de har ju ca fem gånger högre verkningsgrad.

 2. Inläggsförfattaren skrev ”Sett över året är solinstrålingen i Umeå lika stor som i mellersta Tyskland”

  Ja så kan det säkert vara men det är ett mycket dåligt argument för solceller i Sverige.

  På sommaren då vi förbrukar mindre el producerar solcellerna ett överskott som vi inte behöver. På vintern då vi behöver mycket el producerar solcellerna ingenting. Vi måste alltså i Sverige installera 100 % backup för solcellerna. Vi måste alltså investera dubbelt. Dubbla investeringar kan aldrig vara lönsamt jämfört med att investera i anläggningar som producerar hela året.

  Det är du och jag som bekostar detta vansinne genom alla subventioner som solcellsmafian lyckats få införda.

   • Ja man måste utveckla ny teknologi som kan ekonomiskt lagra solel från sommaren till vintern.

    Tyvärr är vi mycket långt ifrån att ha sådan teknologi. Därför är det rent stolligt att propagera för en massiv utbyggnad av solceller.

 3. Det stora problemet är att skattereglerna kommer att ändras så fort tillräckligt många har investerat i solel. Staten kommer att tappa enorma skatteintäkter annars, och det kommer aldrig att hända.

  På samma sätt som att staten kommer att tappa enorma skatteintäkter när alla gått över från att tanka sina fordon med fossilt bränsle till eldrift. Säg att staten får in ca 7-8 kronor drivmedelsskatt per körd mil från en dieselbil, i jämförelse med ca 1 kr för en elbil. Räkna med kilometerskatter eller annat för att kompensera för detta.

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

veckansluncher