Illustration: Trafikverket
Förslag. Så ser Trafikverkets förslag på ombyggnationen av Tollereds trafikplats ut.

Vill bygga om Tolleredsmotet

Tollered

Trafikverket vill förlänga av- och på-ramperna till motorvägen vid Tolleredsmotet.
Förslaget som ska höja säkerheten är nu ute på samråd.

Anledningen till att bygga om ramperna till motorvägen är att höja trafiksäkerheten. Dagens ramper är så korta att bilister har svårt att hinna accelerera upp i rätt hastighet när de ska ut på motorvägen, alternativt bromsa ner till rätt hastighet när de ska av den.

Som exempel kan nämnas att påfarten i norrgående riktning i dagsläget är 140 meter lång medan Trafikverkets krav är på 500 meter. Avfarten i södergående riktning är bara 185 meter fast kravet ligger på 383 meter.

Informationsmöte

Förslaget om ombyggnationen är just nu ute på samråd och därför bjöd Trafikverket i förrförra veckan in närboende och berörda i Tollered till ett informationsmöte. Tidigare har planerna också varit ute på samråd, med länsstyrelsen i februari samt berörda fastighetsägare i mars.

Samrådet ska senare användas av länsstyrelsen som gör en bedömning av projektet. I underlaget listas de olika områden som kan komma att påverkas ifall man bygger om trafikmotet, bland annat hur natur- och kulturvärden påverkas. Området väster om E20, ned mot Sävelången, är dessutom strandskyddat.

Större projekt

Samtidigt som Trafikverket planerar att bygga om Tollereds trafikplats finns även ett större projekt för vägsträckan mellan Ingared och Tollered. Verkets förhoppning är att slå samman de båda projekten och inleda arbetet under 2019. Några kostnadsberäkningar för att förlänga ramperna vid trafikplatsen finns ännu inte.

Tidigare i år kunde kommunen och Trafikverket berätta att även Kastenhofsmotet ska byggas om. Korsningen där av- och påfarterna bland annat möter Härskogsvägen är tänkt att byggas om till rondell med byggstart under senare delen av 2020.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det