Hoppas på klarhet om orsaken

Lerum

Efter elolyckan har Lerum Energi förändrat sina rutiner för att förhindra att något liknande händer.
Bolaget hoppas nu att polisutredningen ska reda ut händelserna som ledde fram till olyckan.

Efter olyckan gjordes en anmälan till Arbetsmiljöverket, som i sitt inspektionsmeddelande skriver till Lerum Energi: Ni valde att spänningssätta en inbyggd transformatorsstation på det nyuppförda parkeringshuset. Detta trots att det fanns arbeten kvar att utföra, dörrkarmen var inte fogad mot betongvalvet. Arbetsmiljöverket ställer krav på att elbolaget ska redovisa skäl för att spänningssätta transformatorstationen in-nan arbetena med fogning var slutförda. Det står också att ”Skyddsanordningar i transformatorstationen var i princip obefintliga, en enkel lina spänd i dörröppningen var det hela.”

Stämmer inte

Lerum Energi tillbakavisar kritiken och svarar att transformatorstationen spänningssattes eftersom entreprenören behövde ström till bygget. Man förklarar att anläggningens dörrar då märktes upp med texten ”Tillträde förbjudet för obehöriga – Livsfarlig anläggning”. Enligt elbolaget meddelades också platschefen om att det är förenat med livsfara att tillträda anläggningen.

Bolaget skriver i sitt svar till Arbetsmiljöverket att ”Lerum Energi kände inte till att fogning av dörrar skulle ske utan det gjordes på platschefens initiativ.”

Vad gäller säkerheten förklarar Lerum Energi att man betraktade anläggningen som en starkströmsanläggning och att skyddsavskärmningen utgörs av stationens kapsling.

Arbetsmiljöverket skriver vidare att ”vid inspektionen erkände ni att er hantering av nycklar till högspänningsanläggning inte var i enlighet med Elsäkerhetsverkets föreskrifter.” Och verket ställer krav på att energibolaget ska redovisa förändrade rutiner för hantering av nycklar till högspänningsanläggningar.

Lerum Energi tillbakavisar även detta: ”Vid arbetsmiljöverkets inspektion tillstod vi att det är en brist att platschefen tillika BAS-U på arbetsplatsen fick kvittera ut en nyckel till stationen. Projektledaren bedömde att platschefen var införstådd med att det var en livsfarlig anläggning och förstod riskerna med elfaran. Vi inser att detta var fel och har nu förstärkt vår rutin för att kvittera ut en nyckel. Den som skall kvittera ut en nyckel skall ha genomgått en utbildning i elsäkerhetsanvisningar och visa intyg på det.”

Olika omständigheter

Efter olyckan gjorde Lerum Energi en anmälan till Elsäkerhetsverket. I den står det att ”entreprenören hade släppt in en arbetare för fogning av dörrar i transformatorcellen utan Lerum Energis kännedom eller godkännande.”

– Enligt min åsikt var det flera olyckliga omständigheter som ledde fram till att olyckan inträffade, säger Anders Bengtsson, nätchef på Lerum Energi, och fortsätter:

– Nu sker en polisutredning. Och vi vill att utredningen görs på ett seriöst och bra sätt så att man går till botten med ansvarsbiten.

Han förklarar att energibolaget redan har gjort förändringar i sitt arbetssätt:

– Vi har förstärkt rutinen för utkvittering av en nyckel till våra anläggningar. Nu räcker det inte med muntlig försäkran om utbildning i elsäkerhet, man måste visa upp ett intyg.

Hur kändes det när du fick reda på vad som hade hänt?

– Jag var chockad. När något sådant här händer tänker man först och främst på den inblandade och dennes anhörig, svarar Anders Bengtsson och fortsätter:

– När jag jobbade på Göteborg Energi var jag med om att min egen personal drabbades av en elolycka. Det är alltid en fruktansvärd upplevelse när någon skadas på det här sättet.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det