Förhoppningsfulla. Rutger Fridholm (MP), Lill Jansson (L), Dennis Jeryd (S) och Eva Andersson (C) ser fram emot byggnation på Torpskolans parkering. Foto: Carina Svensson

Mängder av nya bostäder

Lerums kommun

Kommunen växer så det knakar. De närmaste tre åren planeras det för totalt nästan 900 nya bostäder.

Kommunen är helt klart inne i en byggintensiv fas. Ett normalår tillkommer det cirka 160 nya bostäder. I år väntas 313 nya bostäder bli klara, nästa år är det väntade antalet 167 och året därpå 403.

Den ledande majoriteten med Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet har hela tiden framhållit att bostadsbyggnation är en prioriterad fråga.

– Viljan att det ska byggas nya bostäder var en av sakerna vi kom överens om när vi inledde samarbetet, och nu byggs det överallt, säger Lill Jansson (L).

Eva Andersson (C) tillägger:

– Vi för mycket bra dialoger med många olika byggare.

– Ja, det är stort intresse för nästan alla platser vi tar upp, inflikar Dennis Jeryd (S).

De framhåller att det finns tillräckligt med markyta för att det ska kunna byggas mer kommande år.

– Till skillnad från till exempel Partille, som har väldigt lite mark, säger Dennis Jeryd.

På det senaste sammanträdet i kommunstyrelsen var dessutom raddan med ärenden som handlar om bostadsbyggnation lång. Politikerna beslutade bland annat att ge förvaltningen i uppdrag att säkerställa byggnation av hyresrätter i Aggetorp, det är kommunen själv som ska bygga här. Det rör sig om totalt 20 – 25 lägenheter, varav hälften ska gå till ordinarie hyresmarknad och hälften till nyanlända.

Torpskolans parkering

Det beslutades också om att genomföra samråd för detaljplaneförslaget för Torpskolans parkering. Marken ägs av Lerums kommun och det är JM Seniorgården och Förbo som ska bygga. Förslaget innehåller cirka 40 bostadsrätter i 55 plusboende och 50 hyresrätter.

– Det är nog det mest spännande området som ska bebyggas. Vi har väntat länge på att det ska hända något här, parkeringshuset var tvunget att bli klart först, men nu är vi på gång, säger Dennis Jeryd.

Dessutom beslutade politikerna att ta fram en detaljplan för Tollered, mellan Mossen och Brännabben. Här ska det bli totalt 50 hyresrätter, 20 bostadsrätter och 15 äganderätter.

Ett annat ärende gäller Stora Bråta. Här ska det byggas ett 40-tal nya bostäder i form av radhus, parhus och friliggande villor.

Förvaltningen ska också ta fram detaljplan för Bråta, tanken är att det ska byggas fem villor, 12 lägenheter i flerbostadshus och 18 lägenheter i radhus.

Politikerna är nöjda med spridningen.

– Det finns inga områden i kommunen som inte är attraktiva, säger Dennis Jeryd.

– Vi väljar att satsa på hela kommunen, inte bara på en ort, tillägger Lill Jansson.

– Och visst är det viktigt att det byggs, men vi tar vårt ansvar också. Vi måste se till att samhället hänger med, att skolor, förskolor och vägar håller för ett ökat antalet boende, säger Eva Andersson.

– Ja, vi bygger inte bara bostäder, vi bygger ett samhälle, summerar Dennis Jeryd.

Högkonjunkturen innebär att det är växtvärk på många håll i landet, vilket har resulterat i att det är svårt att hitta personal till planenheten här liksom många andra platser.

– Men vi har kommit runt problemet genom att byggarna är med och bidrar med kompetens i detaljplaneprocessen för Tingshusparken. Och vi välkomnar andra byggare att vara delaktiga i arbetet även på andra platser, och det är flera som har sagt att de vill vara med, säger Rutger Fridholm.

7 kommentarer
Dela innehållet

Skriv en kommentar

 1. Jag skämtar inte.
  Bostadfrågan är större än flyktingfrågan när vi diskuterar byggandet på det enkla sättet att allt byggande inte är hyresrätter och att hela bostads behovet inte är baserat på flykting/migrantbehovet. Därför lämnar jag personligen flyktingfrågan där hän. Artikeln jag kommenterade handlade i huvudsak om volymen i byggandet, inte om vem som ska bo var.

  Pensionärerna:
  Lerums pensionärer har visserligen betalat skatt under sitt arbetsliv till t.ex. sina pensioner. Det finns däremot ingen fond som man stoppat pengar i för övriga utgifter som kommer med åldrandet. Det ska tas av den budget som läggs då kostnaden uppstår. När de äldre blir sjuka hamnar de på äldreboende eller kommer behöva stöd i hemmet för att leva ett drägligt liv och de kommer då behöva vård. Den kostnaden hamnar i kommunens skattkista i form av ökade kostnader för hemtjänst och byggande av fler äldreboenden som också ska bemannas. Där med ligger kostnaden på din och min skattsedel. För mig är detta viktigt. Inget av det Sverige vi har idag hade varit möjligt utan våra förgångares hårda arbete och slit. De är värda varenda krona som ger dem en dräglig tillvaro fram till livets slut.

  Finansiering av äldrevården:
  Nybyggnation genererar inflyttning av i huvudsak människor i arbetsför ålder. Alltså fler personer som kan bidra och betala skatt. När fler betalar blir andelen äldre som ska betalas för bland kommuninvånarna lägre och ekonomin för kommunen bättre.

  Långsiktighet och kostnader:
  För en så långsiktigt låg skattekostnad som möjligt behöver vi i hela landet en blandad bebyggelse men också god tillgång till boende. En kombination av villor, bostadsrätter och hyresrätter gör att utanförskap (som genererar kostnader) blir så lågt som möjligt trots ett socialt ansvarstagande (brist på detta genererar en av följande två eller bägge: otrygghet och kostnader). Jag önskar på intet sätt några enorma hyreskaserner över hela kommunen. (Boende i hyresrätt genererar i regel lägre skatteintäkter, då grupperna som eftertraktar dem till viss del gör detta på grund av att hyresrätter har en lägre ekonomisk tröskel och dessa bör därför inte bli för många i proportion till övrigt byggande). Vidare är det en fråga om valfrihet, det finns många olika skäl av önska sig olika typer av boende i olika skeden av livet. En vanlig situation där valfriheten är begränsad i dagsläget på grund av bostadsbristen i vår kommun är pensionären som vill sälja sin villa och leva av vinsten vid försäljning. För att det ska vara möjligt så krävs det tillgängliga alternativ till villabebyggelsen. Efter som andelen pensionärer ökar, ökar också behovet av alternativa boendeformer jämte villa.

  Helheten, inte detaljerna:
  Oavsett situationen med flyktingar och migranter i Sverige behöver bostadsfrågan i sin helhet lösas för hela befolkningen både i landet och i kommunen. När det är gjort kan du få skriva till våra kommunpolitiker istället för att debattera med mig om vem som ska har förtur eller inte till den andel av byggandet som är hyresrätter. Den frågan är för mig personligen inte det minsta intressant att debattera.

  • Men antalet bostäder kommer att vara kausalt med antalet beviljade uppehållstillstånd oavsett om du vill debattera det eller inte.

   När du blundar för den ENORMA påverkan invandringen har på samhället och att det är direkta påverkan den här på alla samhällssystem så blir du naiv.

   Du har analyserat ett problem. Det byggs för få bostäder. Bra så långt.

   Men du måste våga titta på varför. När du sedan förstår varför, så måste du analysera vem ska betala?

   invandrarna kan inte betala sina bostäder.
   Då får du betala.
   Men du vill nog inte betala bostäder till för resten av deras liv.

   Men skulle du vilja, så vill inte jag. Då får du ta min del också.

   Men jag tror nog inte du kommer så djupt i din analys utan stannar vid. Det måste byggas fler bostäder.
   Problemet är att politiker att naiva godhetsknarkande och såna som jag är realister som skapar välstånd.

   Problemet är alltså inte lösbart.
   Nu går du klura. Hur ska man göra då?

   • Just så. Du underskattar min analysförmåga. Behovet är kusalt med bl.a. Invandringen, men absolut inte bara den. En fråga som inte ligger på kommunens bord. Betalar inte jag här kommer jag få betala via statlig skatt när en annan kommun inte har råd. Det är därför frågan är ointressant. Hur man än vänder dig måste man på något sätt betala. Då blir frågan istället det nationella ämnet, hur stor invandring bör Sverige ha. Den frågan döljer frågan om bostäderna och bostadsfrågan är så pass akut så den inte bör läggas på is tills den mycket hårdare ideologiskt knutna frågan om invandringen diskuterats klart. (den frågan blir aldrig färdig, precis som diskussioner om hur stor staten ska vara eller hur hög skatt ett samhälle bör ta ut då en rörelse realpolitiskt i ena riktningen utlöser en opinonssvägning i motsatt riktning) en klar majoritet av både efterfrågan på boende och inflyttning i Lerum består av annan efterfrågan.

    Huruvida jag är naiv eller inte eller klarar av att analysera i flera steg skulle jag föredra om du inte uttalar dig om då du inte känner mig å det ringaste. Det är en härskarteknik och hör inte hemma i en saklig debatt.

    • Härskartekniker att tyvärr alltid närvarande i alla debatter.

     Varför skulle bostadsfrågor vara så pass akuta att man ska hoppa över anledning till den?

     Einsten så en gång på frågan vad han skulle skulle göra om han fick reda på att jorden riskerade gå under om 1h.

     Han svarade (fritt från mig) att han skulle ägna 55 min åt att analysera problemet och 5 min åt att genomföra lösningen.
     Du vill göra tvärtom om.

     Just där är vi i invandringsfrågan.
     Du vill hitta en lösning med boendet.
     Jag vill stoppa flödet och analysera hur.

     Om du bygger 1 miljon bostader och ger bort de till folk som inte kan betala för dessa har du låst fast dig och kommer aldrig att ta dig ur.

     Du har skapat ett nytt Menaland men i norden istället. The end of sweden as we know it. ( det är dock nog redan försent, men)

     Stoppa all invandringen, utan arbetskraft.
     Inga nya medborgarskap.
     Ingen anhöriginvandring.
     Stryp alla bidrag.
     Ge bidrag till att åka hem.
     Minska alla myndigheter med 20-50%.

     Bygg ut polis.

     Det är nog enda vägen.
     Hårt, men…

     • Vad du egentligen menar är att du vill bygga en villa till på din tomt och ge bort den till en nyanländ, betala alla löpande utgifter ink mat, pension, bil för resten av deras och dit liv bara för att situationen är akut.

      Ja, du att naiv. ”En till lerumsbo”

 2. Öka takten!
  Bra att ni fått igång byggandet, men det är inte snabbt nog. Minst det dubbla borde kommuninvånarna kunna förvänta sig! Det är dessutom för små och få projekt i både Lerum och Floda. Områden som skulle kunnna bebyggas: Bakom Torpadalsområdet, Bortanför Häcksjöbäcksområdet, i skogen längs med Härskogsvägen, Ryggebol och Slätthult, längs med vägen till Gråbo, Bakom Uddaredsområdet innåt skogen, Goråsområdet med väganslutning ner mot Jonsered och Gråbo grusgrop.(Vattentäkt är väl fint och så, men bestäm det i så fall så kan ni ju ”återställa” området till en normal naturmiljö, annars är det lika bra att bebygga hela området.

  Utan byggande kommer ni tvingas skatta ihjäl de stackars kvarvarande yrkesarbetarna om 10-15 år när de ska försörja alla pensionärers äldrevård.

  • Du skämtar nu eller ? svårt ibland att förstå ironi.
   Finns betydligt värre saker att oroa sig för än pensionärerna,som för övrigt betalat in sin pensionärstillvaro med världens högsta skatter under sina arbetsår.

   Men att ge nybyggda bostäder till nyanlända som kanske aldrig får ett riktigt arbete,det är något att vara riktigt orolig över.

   ”varav hälften ska gå till ordinarie hyresmarknad och hälften till nyanlända” säger Jeryd.
   Detta kommer att bli en gigantisk kostnad för kommunen framöver.
   Att först betala bygggkostnaden,och sen kanske hyresavgiften i oräkneliga år för ekonomiska migranter från mellanöstern och afrika blir nog dödsstöten för kommunen.
   Bara att kika på tex Hultsfred och liknande kommuner så vet vi vad som väntar.

   Trodde i min enfald att valda politiker skulle tjäna väljarna,men det är precis tvärtom i detta galna land.
   Att rasera ett väl fungerande samhälle är nuvarandes politikers främsta mål.

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det