Grön Rehab på Nääs läggs ner!

Debatt

Beslutsfattare i Lerums kommun har bestämt att Grön Rehab på Nääs ska läggas ner. Det kostar pengar att driva denna verksamhet och kommunen har inget krav på sig att ha en sådan verksamhet. Alltså läggs den ner!
Argument som att det inte är mätbart att GR ger effekt för deltagarna, att det är en utgift som inte ger kommunen någon vinning samt att det inte är kommunens ansvar att hålla i rehabilitering, användes säkert när beslutet togs.
Jag undrar om de som beslöt att GR inte ska finnas kvar ens vet vad GR betytt för och betyder för de som deltagit/deltar där. Jag undrar om de ens förstår vad verksamheten innebär.
Jag vet.
Jag har deltagit på GR på Nääs. Jag vet vilken enorm skillnad verksamheten gör. Den gjorde för mig hela skillnaden!

På GR på Nääs har vi ett rehabiliteringsteam med KBT-kunskap, sjukgymnastutbildning, utbildning i Basal kroppskännedom, Medicinsk Yoga och stresshantering, fördjupad kunskap och utbildning om växter och natur, dess läkande effekt och hur naturen är en restorativ miljö och kan ge stöd i återhämtningen för personer med t ex utmattningssyndrom. Samt har de kunskap om Mindfullness.
Det är inget hokus pokus eller flummeri.
Det är en viktig verksamhet som definitivt behövs och som ger hopp och stöd och hjälp för oss som hamnat i utbrändhet. Grön Rehab på Nääs är en verksam Lerums kommun ska vara stolta över!

Vi får som deltagare på GR verktyg och strategier för att bättre kunna hantera vår vardag. Vi reflekterar i grupp och tar upp de situationer och ämnen som känns aktuella, svåra och angelägna. Vi samtalar och har hela tiden KBT-personal närvarande som fångar upp oss och hjälper oss när vi hamnar i s.k. tankefällor. Vi i gruppen upplever ett stöd i varandra, man är inte ensam med sin sjukdom (utmattningssyndrom). Vi stöttas i att lyssna på våra egna behov och kroppens signaler. Det ökar självkänslan och vi stärks i och uppmuntras att sätta gränser och säga nej. Som utbränd är man ofta van att säga Ja till allt och alla. Att göra motsatsen och att tänka på sitt eget bästa och vad som är bra på lång sikt kräver både träning och stöd.
Vi tränar också på att vara i nuet, att inte skynda på och forcera händelser. Vi har dagliga Mindfulness-övningar och utövar medicinsk yoga, andnings- och avspänningsövningar regelbundet. Övningar som vi kan använda själva utanför GR vid oro, stress och ångest.
Vi tar också dagligen läkande promenader i Nääs vackra omgivningar.

Jag har på Grön Rehab fått insikter om mig själv och min utbrändhet som varit helt avgörande för min fortsatta läkning och tillfrisknande. Jag har fått öva på det som är svårt och fått stöd av kunnigt och erfaret rehabiliteringsteam. Vi har gråtit och skrattat om vartannat och vi har fått hjälp att acceptera vår situaton och oss själva. Inte minst har Grön Rehab gett mig hopp!
JAG är inte fel. Mitt utmattningssyndrom är inte självförvållat och jag kan förändra min situation.

Grön Rehab behövs och att inte inse det kommer innebär fler och längre sjukskrivningar.
Tänk OM och tänk RÄTT! Grön Rehab på Nääs är enormt värdefullt för att få tillbaka oss till arbetslivet utan återfall.
Vi lever i ett prestationssamhälle där pressen och stressen är hög. Och tempot ökar hela tiden! Grön Rehab på Nääs är en motpol.
För er är det inte mätbart, men för oss som är utbrända och vill tillbaka till arbetslivet är GR ett enormt viktigt hjälpmedel för att ta oss tillbaka till arbetsliv och en normalt fungerande vardag.
En utbränd är kanske för många bara en granne som inte går till jobbet, men för oss som är eller varit i denna situation vill vi inget hellre än vara som ni andra. Vi längtar med ångest tillbaka till det normala livet, till arbetsliv och sociala aktiviteter mm. Vi vill inte vara hemma och stå utanför samhället. Vi behöver hjälp för att komma tillbaka, ur vår ångest och utmattning. Grön Rehab hjälper oss tillbaka.

Utmattningssyndrom är en växande diagnos som både ger alltfler och allt längre sjukskrivningar. Låt oss vända den trenden.
Se vårt potiential och ta inte ifrån oss vårt verktyg och det stöd som möjliggör återgång till vardagslivet.
Idag är det jag som behöver Grön Rehab, nästa år eller månad kanske det är du eller din bästa vän.

Grön Rehab behövs!

/Tacksam deltagare på Grön Rehab, Nääs

 • Tacksam deltagare på Grön Rehab, Nääs
2 kommentarer
Dela innehållet

Skriv en kommentar

 1. Svar till Stefan Larsson:

  Ditt svar visar att de ansvariga på kommunen inte förstår problematiken – det här handlar om svårt sjuka människor, som i de allra flesta fall inte klarar av att ta sig till Mölndal, Härlanda eller Frölunda utan att nyttan med rehabiliteringen förtas av ansträngningen det innebär att behöva resa. För min egen del hade det varit praktiskt och symptommässigt helt omöjligt, jag hade inte kunnat delta alls i en åtgärd så långt bort. Utmattningssyndrom är en mångfacetterad sjukdom med en mängd olika fysiska och kognitiva symptom som gör saker som annars verkar normala och rimliga omöjliga, vilket ofta är väldigt svårt att förstå om man inte drabbats själv. Det behövs rehabilitering på nära håll!

  För min del hade jag liksom insändarskribenten tur och fick möjlighet att delta i ett rehabiliteringsprogram här i Lerum (ej GR men ett annat projekt drivet av Samordningsförbundet), och jag instämmer helt med henne/honom – det var en helt ovärderlig hjälp och ett absolut villkor för att jag har kunnat förbättras så pass mycket som jag har. I denna svåra diagnos behöver man hjälp!

  Om kommunen inte anser att de är rätt instans att vara med och driva Grön rehab så bör man se till att ändå säkerställa att programmet kan vara kvar, både för de direkt berörda sjukas och deras anhörigas skull men också av rent samhällsekonomiska skäl, om man höjer blicken och tittar lite längre än nuvarande budgetår.

 2. Svar till Tacksam deltagare på Grön Rehab, Nääs
  Lerums kommun är en del av Samordningsförbundet Insjöriket (FD Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås). Insjöriket är en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och ovanstående kommuner. Förbundet startade 1 juli 2006.
  Samordningsförbundet Insjöriket erbjuder stöd till förbättrad hälsa, ökad arbetsförmåga samt med att finna, få och behålla ett arbete eller en studieplats. Inom samordningsförbundet finns en rad insatser och aktiviteter som erbjuds kommuninvånare i bland annat Lerum. Grön rehab är en av dessa insatser. Alla aktiviteter som erbjuds finns inte i varje kommun, utan en del finns i Lerum, andra i Partille eller Mölndal etcetera. För att komma till någon av insatserna behövs en remiss från en myndighet som är i kontakt med målgruppen.
  När det gäller Grön Rehab på Nääs så har en del av deltagarna kommit från just samordningsförbundet Insjöriket, den största delen har remitterats direkt från Försäkringskassan eller från vårdcentralen. Grön Rehab på Nääs finansieras av Sektor Stöd och omsorg Lerums kommun. Vi har få eller ingen deltagare som remitteras från sektorn utan har blivit en utförarverksamhet för annan huvudman och vi ska inte överta annan huvudmans ansvar och inte finansiera annan huvudmans verksamhet. Detta i kombination med minskat anslag från Samordningsförbundet gör att kostnaderna för kommunen till slut blivit för höga.
  Möjligheten för långtidssjukskrivna i Mölndal, Partille, Härryda, Lerum eller Alingsås att komma kostnadsfritt till trädgårdsrehabilitering kommer fortfarande att vara möjlig tack vare samordningsförbundet. Sedan 2005 bedrivs trädgårdsrehabilitering på Gunnebo Slott och Trädgårdar som vänder sig till
  • personer med stress-, smärt- och utmattningsproblematik eller liknande
  • arbetsgivare som vill erbjuda trädgårdsrehabilitering för sina sjukskrivna anställda
  • försäkringskassan
  • arbetsförmedlingen
  • med flera

  Därutöver så finns det platser som VG-regionen tillhandahåller på
  Härlanda Örtagård: http://www.vgregion.se/siteassets/ovriga_webbplatser/grona_rehab/dokument/harlanda-ortagard-broschyr-2013.pdf

  Frölunda:
  http://epi.vgregion.se/upload/Gr%C3%B6na%20Rehab/Verksamheter/Informationsbrev%20Gr%C3%B6n%20Rehab%20V%C3%A4ster.pdf

  /Stefan Larsson, kommunikatör

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det