• EVA WALLIN. Geotekniker vid Lerums kommun.
  • LINA CAVALLIN. Enhetschef på kommunens samhällsplaneringsavdelning.

Lerums kommun medveten om riskerna

Allmänt

LERUM: Resultatet av skredriskkarteringen av Säveån var ingen överraskning för kommunen.
– Den bekräftar egentligen bara att vi har varit på rätt spår, säger Lina ­Cavallin, enhetschef på kommunens samhälls­planeringsavdelning.

Lerums kommun har jobbat med detaljerade utredningar och skred­förebyggande åtgärder både kontinuerligt och under lång tid. De första utredningarna om skredrisker vid Säveån går att datera tillbaka så sent som till 60-talet.

– Vi har en liknande utredning som den som SGI gjort för Säveån, vi kallar den Säveåöversikten, säger Cavallin.

Gjort utredningar

Säveåöversikten är ett internt arbetsdokument där kommunen har gjort geo­tekniska utredningar för olika sträckor och pekat ut riskområden. Framförallt har det gjorts både större och mindre åtgärder i Lerums centrum i form av stabilitetshöjande åtgärder som är avsedda att säkra stabiliteten för exempelvis byggnader. Men även erosionsskydd har byggts för att minska risken för erosion. Eva Wallin, geotekniker vid Lerums kommun, förklarar:

– Erosion av Säveåns slänter kan uppstå i takt med högre vattennivåer, snabbare och mer vattenströmning som riskerar att gröpa ur slänterna.

– Ökat vattenflöde gör att växtligheten släpper i slänterna och drar med sig sand och grus som kan påverka geometrin för själva åfåran, alltså skapa brantare slänter, vilket i sin tur ökar risken för skred, säger Wallin.

Vid första anblick på skredriskkartan över Lerums kommun kan de rödfärgade områdena, som står för hög sannolikhet och konsekvens vid skred, tyckas alarmerande men Cavalli påpekar att det är viktigt att se till de gråmarkerade områdena.

– Det är ganska mycket grått här, vilket visar på att det redan finns fördjupade utredningar för de här områdena, säger hon och pekar på kartan.

Krävs tillstånd

Ett område som kommunen vill titta närmre på är området kring Bagges torg. I januari skickades en ansökan in till mark- och miljödomstolen för att få tillstånd att utföra försäkringsåtgärder i åns slänter.

– Det krävs tillstånd för att få gå in och göra saker som påverkar vattnet, så just nu väntar vi på besked från dem. Tidigare har vi lagt ut erosionsskydd och utfört avschaktning längre ner, mitt emot Nyebroparken, säger Cavallin.

Vad ska ni göra med informationen som kartläggningen gav er, och hur går ni vidare nu?

– Vi kommer mer i detalj att jämföra hur vår kartläggning överensstämmer med den SGI gjort. Det kan vara så att SGI bedömt skredrisken inom vissa områden något högre än vad vi har gjort och då får vi se över vår åtgärdsplan kopplat till detta.

Eva Wallin säger att det även kan bli aktuellt att återinföra regelbundna kontrollavläsningar på vissa platser.

Ett kontrollprogram skulle kunna innebära att geotekniker åker ut en till två gånger per år och utför gps-mätningar för att se om marken rör eller flyttar på sig i det utpekade området.

Synliga tecken

Samtidigt ska de även titta efter synliga tecken som brukar förekomma innan ett skred uppstår.

– Om en långsträckt slänt ner mot ån är på väg att ge sig iväg brukar det finnas parallella sprickbildningar vilket man kan se genom att träd och lyktstolpar börjar luta i samma riktning, säger Wallin.

Av kartläggningen framgick det att sträckor där Säveån korsas av Västra stambanan och där E20 går nära ån är extra utsatta, hur tänker ni kring det?

– Det är Trafikverkets ansvar att stambanan och E20 är säkra, även om det givetvis också ligger i kommunens intresse att det är stabilt, men det är inte vårt ansvar, säger Cavallin.

Cavallin menar att vissa av områdena som är röda på kartan har blivit det just på grund av stambanan och E20.

– Det är det som drar upp att vi ligger på en hög risknivå. Sannolikheten för skred är inte så stor men på grund av vilka stora konsekvenser det skulle bli vid ett skred så hamnar vi där.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det