Lerums tätort som helhet nu

Debatt

Olof Wiklund har med sin insändare i LT 23/8. förtjänstfullt analyserat planproblemet Aspedalen – Aspevallen. Vi instämmer i det han framfört med tillägget att även farliga transporter på E20 och Stambanan komplicerar planeringen.

Kommunens hittills enda reaktion, att planerna har kommit så långt att ändringar inte är tänkbara lägre, är inget argument i sak. Dels har hittills inte redovisats något påtagligt resultat av detta arbete, dels är investeringen i planarbete försumbar jämfört med felinvesteringar i mark, byggnader och infrastruktur, och dels finns ingen översiktlig plan för Lerums tätort som stöder detta planarbete.

Den upphävda detalj­planen för ett höghus på konsumtomten är senaste exemplet på en felaktig plan. I en fördjupad översiktsplan för Lerums tätort skulle alla förutsättningarna för alla samhällsfunktioner och deras inbördes förhållanden prövas samtidigt och fastläggas i ett politiskt beslut. Sedan kan detaljplaner tas fram snabbt för projekt att realiseras. Det är den självklara planprocessen, varför tillämpas den inte i Lerum? Redan för nio år sedan fanns underlag att diskutera bebyggelse på Aspevallen på i huvudsak samma förutsättningar som i dag.

Tyvärr har vi flera plan­arbeten på gång i Lerums centrum i dag, där helheten inte är klarlagd. Idrottshallen vid gymnasiet skall byggas utan att markanvändningen för hela Dergårdsområdet (mellan Wamme bro och Pomonavägen) är utredd. Skolbyggnader, bostäder och kulturhus skall inrymmas med beaktande av bland annat geoteknik, natur- och vattenskydd. Även här krävs en offentligt diskuterad plan med politisk acceptans för att sambanden skall fungera och en acceptabel samhällsbild kan skapas. Tingshusområdet och Adelstorpsvägen som gågata är ett annat exempel på att ingen översikt finns som garanterar sammanhangen med helheten i centrum (jämför Olov Ohlssons insändare den 6/9.).

Ytterligare angelägna frågor beträffande centrums utveckling är cykel- och gångvägsförbindelser med södra Lerum och en grönplan som säkerställer växters och djurs rörelser i tätbebyggelsen. Allt detta och mycket mera skulle behandlas i en fördjupad översiktsplan. Hade vi en sådan, skulle man kunna acceptera frimärksplaner på detaljnivå. Och hur ligger det till med översiktsplanen för hela kommunen? Även den har det varit tyst om. Vad är det som saknas i kommunledningen? Vilja, insikt, kompetens?

Martin Zollitsch
God Miljö Centrum

En kommentar
Dela innehållet

Skriv en kommentar

  1. Tack Martin Zottitsch för detta välskrivna och tänkvärda inlägg i frågan om behovet av en fördjupad översiktsplan över Lerums tätort.
    Dagens ” frimärksplanering” som sektor Samhällsbyggnad tillämpar istället för helhetssyn är inte förenligt med god stadsbyggnadskonst.

    Vad är det som saknas i kommunhuset på Bagges Torg? Är det vilja, insikt eller kompetens?
    Frågeställningen är viktig och behöver få sitt svar.

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

veckansluncher