d226a589b50cdb2176c24869bd9170dd-pv_web.jpg

Jeryd förvånad och besviken över Konkurrensverkets beslut

Lerums kommun

Kommunalrådet Dennis Jeryd är förvånad och besviken på Konkurrensverkets beslut att kräva avgift av kommunen för otillåten direktupphandling.

Kommunalrådet Dennis Jeryd (S) svarar på frågor:

Vad är din kommentar till beslutet?

– Jag är väldigt förvånad och besviken på Konkurrensverkets förslag till beslut. Lerums kommun, har utifrån bosättningslagen, att ordna bostäder till nyanlända. Vi har lyckats bra med det och är en av få kommuner i Göteborgsregionen som kommer att klara att få fram bostäder. Men för att lyckas med det så behövde vi agera snabbt eftersom det är långa processer.

– Konkurrensverket för fram att vi borde byggt bostäder tidigare och det är jag den första att skriva under på men vi kan faktiskt inte resa i tiden, så det tycker jag är en väldigt märklig kommentar.

– Staten har gett oss ett uppdrag som varit väldigt svårt att lösa. Att då Konkurrensverket för fram att de vill ge lägga avgiften på en avskräckande nivå är häpnadsväckande. Jag skulle vilja ställa frågan tillbaka till verket vad de tycker att vi skulle gjort istället?

Tycker du att Lerums kommun skulle ha agerat annorlunda?

– Nej, det tycker jag inte.

– Vi har fått ett åtagande om att ta emot nyanlända och detta var för oss en lösning på det problemet. Genom att också erbjuda hälften av lägenheterna till den ordinarie bostadsmarknaden kan vi få till bostäder i den stora bostadsbrist som råder i Lerums kommun, och i hela storstadsregionen, men också bidra till en bättre integration. Det är återigen häpnadsväckande att inte Konkurrensverket vill ta hänsyn till detta. Ur ett juridiskt perspektiv tycker jag att Konkurrensverket gör en för hård tolkning och att det måste ha funnits utrymme att använda undantaget i en så extraordinär situation.

– Slutligen så har frågan om alternativkostnaden varit uppe. Utan dessa bostäder så fanns det en överhängande risk för att vi skulle varit tvungna att använda hotellrum och då skulle vi fått en oerhört hög kostnad som hade belastat kommunens ekonomi kraftigt.

Var beslutet förvånande?

– Ja och nej.  Vi var medvetna om risken, men jag tycker att Konkurrensverket borde ha större förståelse för den pressande situationen och jag är mycket förvånad över deras hårda linje. Samtidigt har verket, efter att kommunstyrelsen fattade beslut, i flera liknande tillsynsärenden kommit till samma slutsats som i tillsynsärendet gällande Lerums kommun, så med den vetskapen så kom det inte som en överraskning, men det var ju kunskap vi erhöll först efter det fattade beslutet.

Har du någon annan kommentar?

– Ärendet är ännu inte avgjort, det är förvaltningsrätten som avgör om upphandlingsskadeavgift ska dömas ut, vi får således vänta och se om förvaltningsrätten gör samma bedömning som Konkurrensverket.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

veckansluncher