Foto: Ernst Rosén
Sämre vy? Det nya bostadsområdet kan påverka grannskapets utsikt.
Foto: Ernst Rosén
Sämre vy? Det nya bostadsområdet kan påverka grannskapets utsikt.

Nya bostäder på gång nära centrum

Lerum

Kommunen har färdigställt en detaljplan för nya bostäder och kontorslokaler söder om centrum. Det rör sig om både radhus och flervåningshus.
– Centrala bostäder är en bristvara, säger planarkitekten Stina Gustafsson.

Kommunen har tagit fram en detaljplan för ett område på Åsenvägen längs med E20 och järnvägen. Planen innefattar en rad med parhus och ett högre hus på Södra Långvägen med möjlighet för kontorslokaler.

– Det har funnits villatomter där tidigare, och så har det också varit verksamhetsutövare i området förut, säger Stina Gustafsson.

Tänkt på bullernivån

Det tilltänkta området är placerat precis bredvid E20:an och järnvägen vilket kommer medföra höga bullernivåer men enligt planarkitekten är det något man tagit med i beräkningarna.

– Bullernivåerna inomhus kommer ligga inom ramen för vad som är tillåtet, framför allt handlar det om att se till att innergården har acceptabla nivåer, säger Stina Gustafsson.

Detaljplanen är inte antagen ännu men väntas bli det vid kommunfullmäktiges nästa möte den 26 oktober. Sedan dröjer det tre veckor från det att protokollet är anslaget innan planen vinner laga kraft, under den tiden finns det möjlighet att överklaga beslutet.

Nybygget på Herrgårdsbacken i Floda var omstritt och enligt Stina Gustafsson måste man ta med klagomål i beräkningarna även här. För vissa i området kommer bygget innebära sämre utsikt över Aspen och en del har redan yttrat sig angående detta.

– Vi är medvetna om problemet, och har förståelse för den oro som vissa känner kring det.

Om planen antas, hur kommer husen att se ut?

– Detaljplanen ska inte ses som en garant för att det byggs, den innebär bara en möjlighet att bygga, säger Stina Gustafsson. Planen reglerar inte heller hur byggnaderna ska se ut mer än att de kommer att utföras med sadeltak.

Många lägenheter

Enligt Ernst Roséns projektchef, Maria Warringer, är bygget av bostadsområdet, som ska heta Asphöjden, redo att påbörjas i vår. Bolaget arbetar just nu med hur konstruktionen ska se ut och går igenom brandsäkerhet och bullernivåer. Projekteringen innefattar 56 lägenheter i storleken ett till fyra rum och kök.

– Vi håller på att rita upp fasader och planlösningar på konstruktionen så vi kan lämna in en bygglovsansökan vid årsskiftet, säger hon.

Bygget kan överklagas, hur ska ni hantera det?

– Vi har haft en dialog med länsstyrelsen, som vid granskning meddelade att de inte har för avsikt att pröva planen om den antas. Vi har full förståelse för att grannar kan känna en oro när deras närmiljö förändras, men vi är övertygade om att vi kommer att förbättra miljön i området.

Hur då?

– Dels blir det ett skydd mot vägen, det kommer bullra mindre. Samtidigt ser vi till att det blir mycket grönt, att plantera nya träd och häckar. Jämfört med hur det ser ut nu så kommer det bli mycket finare, och så får folk någonstans att bo.

När planeras bostäderna vara klara?

– Om planen vinner laga kraft som beräknat så har vi en säljstart i vår så en preliminär inflyttning årsskiftet 2019/2020.

  • Aron Mikael Sik
Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

veckansluncher