Ge chefer förutsättningar att leda mångfald

Debatt

Chefer vill bidra till en större mångfald bland personalen men saknar ofta förutsättningar att leda arbetet. Bristande kunskaper om de nya reglerna i Diskrimineringslagen är en förklaring till att många chefer känner en oro för att diskriminera arbetssökande eller medarbetare. Nu måste arbetsgivare i Lerums kommun garantera chefer kompetensutveckling, tydliga riktlinjer och tid att leda.

Sedan 1 januari i år har arbetet mot diskriminering förstärkts genom nya regler i Diskrimineringslagen. De innebär att arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter, oavsett diskrimineringsgrund.

Vision ser positivt på de nya reglerna som innebär ett utökat ansvar för chefer att systematiskt undersöka, analysera och åtgärda skillnader på arbetsplatsen.  Och vi får medhåll av våra chefsmedlemmar som anser att mångfald leder till mer kreativitet och innovation i verksamheten.

Samtidigt saknar många chefer tillräcklig kunskap om hur de ska arbeta utifrån Diskrimineringslagen. Det visar Visions undersökning där närmare 600 chefer i välfärden berättar om sin syn på mångfaldsarbetet.

Fyra av tio chefer känner sig osäkra på om deras handlande kan innebära diskriminering av  arbetssökande. Nästan lika många har någon gång känt sig osäkra på om deras handlingar kan ha inneburit diskriminering av en medarbetare.

För att bli tryggare i att leda mångfaldsarbetet behöver chefer kunskap, stöd och tid.

Vision uppmanar därför arbetsgivare i Lerums kommun att ge chefer verktyg att leda mångfaldsarbetet. Det handlar om kompetensutveckling kring diskrimineringslagstiftningen, tydliga riktlinjer och tid att vara närvarande och inkluderande ledare.

Att skapa inkluderande arbetsplatser är dock inte bara chefers ansvar, hela arbetsplatsen behöver involveras.  Vision har tagit fram en ny utbildning – En arbetsplats för alla (www.enarbetsplatsforalla.se)som chefer och medarbetare kan genomföra tillsammans. Utbildningen låter oss pröva våra fördomar, ifrågasätta normer och få tips om vad vi kan göra i vår vardag.

Så, arbetsgivare i Lerums kommun. Låt oss jobba tillsammans för att skapa schysta arbetsplatser där alla känner sig respekterade och trygga. Och där alla får samma förutsättningar att utför sina jobb, får gehör för sina idéer och får möjlighet att utvecklas och trivas på arbetet.

Birgitta Landahl
ordförande Vision i Lerums kommun
Veronica Magnusson
förbundsordförande Vision

 

4 kommentarer
Dela innehållet

Skriv en kommentar

 1. Man kan bara hålla med ”FREDRIK” till 100 %. Professionella nationella propagandister borde betala när de sprider sina mer eller mindre tillförlitliga budskap.

 2. Självklart läser de inte.
  Men den som läser deras inlägg läser mitt också och får du direkt en motvikt.

  Problemet blir deras då jag avslöjar dem och de inte förstår det.
  Nya tider, deras propaganda får inte längre stå oemotsagd… Men snart stryper väl Mp denna möjlighet. Värna det fria ordet säger jag.

  Mp. Värna det fria ordet genom att hindra de som säger emot dem( hat).

 3. Ursäkta, vad pratar ni om?

  En anställd ska utföra ett arbete på en svensk arbetsplats.
  Den anställde ska därför anpassa och dessutom ha de kunskaper som krävs för att utföra arbetet.

  Den anställde ska INTE ha krav så är arbetsplatsen anpassar sig efter den så anställdes religion, hudfärg etc.
  Den anställde ska kunna prata svenska.

  Vad menar ni skiljer en afrikansk arbetare från en svensk? Tror ni de är sämre?
  Är ni rasister?

  • Det är ingen idé att bemöta dessa ”debattartiklar”. De produceras av nationella organisationer och politiska partier, och så sätter någon lokal företrädare sitt namn under. Författaren själv kommer aldrig att läsa din motfråga i lokaltidningen, och knappast heller den lokala företrädaren/politikern.

   Dessa artiklar är snarare marknadsföring/propaganda, även om de presenteras som en insändare. Det är tydligt att texter som denna ökar i antal, och Lerums tidning bör fundera på om inte dessa organisationer istället får köpa reklamplats som alla andra. Annars kan ni ju lika gärna publicera ”debattartiklar” från företag, där de berättar om sina förträffliga produkter och tjänster.

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

veckansluncher