Kommunens annonser måste bli tydliga

Debatt

Svar till Christina Alvelin, LT 22/11.

Jag konstaterar att vi är överens om vissa saker. För det första att texterna i Lokalpressen är annonser, betalda av Lerums kommun. För det andra att även du anser att det ska framgå att det rör sig om annonser, och från vem. Och att detta ska ske på ett tydligt sätt. Samt att informationen om detta ska förbättras.

Däremot är vi inte överens om hur denna förbättring ska gå till. Du vill nämligen behålla den nuvarande kryptiska texten ”Annonssamverkan med”, uppenbarligen i tron att läsarna förstår att det rör sig om annonser. Trots att ordet annonssamverkan är långt ifrån tydligt. Har du något belägg för att läsarna uppfattar det på samma sätt som du? Varför inte i stället tala klartext och göra som i alla andra liknande annonser? Sätt en rubrik över texten, i detta fall till exempel ”Detta är en annons från Lerums kommun”. Då blir det inga missförstånd.

Anser du inte att invånarna i Lerum är förtjänta av en klar och tydlig information, så att man vet vilken typ av text man läser? Och därmed hur man ska förhålla sig till den. Det borde vara ett minimikrav på seriös information. Finns det något skäl att inte uppfylla det?

Efter den aktuella debatten om de tre senaste annonserna tror jag att många läsare har ögonen öppna när de läser kommunens texter i Lokalpressen. Gör dem inte besvikna, utan se till att återställa förtroendet för kommunens information.

Sven-Åke Svenberg

6 kommentarer
Dela innehållet

Skriv en kommentar

 1. Bästa Christina!
  Din verksamhet är, från olika utgångspunkter, föremål för kritik från många håll. Därför är det måhända inte alltid så lätt att hålla isär de olika debattörerna. Ditt inlägg till mig torde väl snarast böra adresseras till Peter Keusen som svar på hans utmärkta inlägg i LT 29/11.
  Sven-Åke Svenberg

 2. Detta är en mycket viktig fråga då den styrande socialdemokratiska majoriteten (inkl. Centern och Liberalerna) har all anledning att försköna en ifrågasatt verksamhet som dras med stora problem. Att låta tjänstemän i kommunen vara en del i den propagandan är ”fulspel”, och sedan låta oss skattebetalare stå för fiolerna är givetvis mycket allvarligt!

  • Kan tillägga att Lerums Tidning är en mycket seriös och opartisk mediakanal. Lokalpressen och Lerum&Co är ju rena reklamblad, torftigt förklädda till tidningar och åker rakt ned i pappersinsamlingen!

 3. Hej Sven-Åke.
  Att Lerum har en äldreomsorg som är dyrare i jämförelse med andra kommuner är inte något som bara visar sig i referenskostnaderna i det kommunala utjämningssystemet och i kolada. I kostnad per brukare, där cirka 80 kommuner deltar, visas samma resultat. Sett ur ett helhetsperspektiv så är Lerums äldreomsorg dyrare än exempelvis Härryda, Kungälv och Kungsbacka för att nämna några kommuner. Trots det har vi inte högre brukarnöjdhet. Det visar sig när Sveriges kommuner jämför kostnader i äldreomsorgen att det inte finns några självklara samband mellan stora resurser och hög brukarnöjdhet. Som sektorchef ser jag det som min uppgift att förvalta det förtroende som jag har och att kunna få ut så mycket kvalitativ verksamhet som möjligt för de medel som sektorn förfogar över. Detta ansvar är inte begränsat till något specifikt område utan jag ser till helheten i sektorn. Det innebär att om medel kan omfördelas inom sektorn för att möta behov där de uppstår ska vi göra så. Vi arbetar på bred front för att alla invånare i Lerums kommun ska kunna få de insatser och den service som kommunen har lagstadgat ansvar att leverera. Sektorns ansvar är komplext och kan inte beskrivas med några enkla rader. Det är naturligtvis så att vissa enheter eller delar i en organisation har bättre eller sämre resultat gällande kvalitet eller är mer eller mindre kostnadsdrivande.

  Jag tror vi delar samma uppfattning att vi vill ge omsorgstagaren god och kvalitativ vård och omsorg på ett så resurseffektivt sätt som möjligt. När det gäller ditt påstående att vi nyanställt chefer i miljonkronorsklassen vet jag inte vad du syftar på. Sektor stöd och omsorg hade fram till sommaren 2015 två sektorchefer och fram till december 2015 två verksamhetschefer inom äldreomsorgen. 2016 reducerades det till en sektorchef och en verksamhetschef för äldreomsorgen. Jag har sett ett behov av att (åter)införa en av dessa tjänster i form av en biträdande sektorchef för att vi ska kunna arbeta med, som framkommit i annonserna, de nödvändiga utvecklingsområden som sektorn har och för att möta framtidens utmaningar på ett bra sätt.

  Christina Alvelin sektorchef Stöd och omsorg

 4. Det är bra att du tar upp denna fråga Sven Åke.
  Eftersom jag har arbetat som professionell informatör för Göteborgs stad så tycker jag att det är på sin plats att ge dig rätt när du har pekat på hur Lerums information börjar att likna oseriös marknadsföring.
  Jag hade chefer som ville att jag skulle ge enbart positiva bilder av vad vi arbetade med och det är ju inget fel i det, men när jag ville informera om att det också fanns andra sidor som också borde komma fram så fick jag inte göra det.
  Jag gick därför med i journalistförbundet och talade om för mina chefer att vi inom journalistförbundet har etiska regler att arbeta efter och vägrade att ta med enbart positiv information utan det skulle vara en neutral information med både för och nackdelar. Vi arbetade trots allt på skattebetalarnas uppdrag.

  Den marknadsföring som Lerums kommun har betalt för på reklambladet Lerumspressen är under all kritik för att var seriös kommuninformation. Den ser ut som redaktionell text och uppfattas av läsarna som sådan. Jag har frågat personer i min omgivning om vad de läst för artiklar i reklambladet och flera har sagt att det stod en intressant artikel om socialverksamheten. Jag har då frågat om det var en artikel eller en annons och fått svaret: ”Du såg väl själv att det var en artikel.”
  Därför måste jag gratulera informatören på Lerums kommun som har lyckats att få marknadsföring att se ut som neutral information, men jag tror inte att denna person är med i journalistförbundet!

  PS det gläder mig att Lerums Tidning inte tog in denna text, förmodligen arr dom högre krav på pressetik

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

veckansluncher