Lasarettets underskott växer

ALINGSÅS

En budget i balans. Det är ett av sju övergripande mål för Alingsås lasarett nästa år. Men i år ser det mörkt ut. De tio första månaderna har gett ett underskott på nära 11 miljoner kronor.

Sjukhusstyrelsen för Alingsås lasarett sammanträdde i fredags, den 24 november, och kunde konstatera att det ekonomiska resultatet till och med oktober var minus 10,9 miljoner, vilket är 8,5 miljoner sämre än budget och en miljon sämre än i fjol.
Ändå har intäkterna ökat med 13,6 miljoner kronor mer än budgeterat, enligt ett pressmeddelande, och sjukfrånvaron fortsätter att sjunka något.

De sju målen
Men inför 2018 är alltså målet att få budgeten i balans. Exakt hur det ska gå till är inte känt.
”Verksamhetsutveckling som leder till mer effektivt resursutnyttjande kommer att krävas för att nå verksamhet och ekonomi i balans”, skriver sjukhusstyrelsen.
De övriga sex övergripande målen för 2018 är:
Ökad tillgänglighet inom akutsjukvården Utveckla den nära vården Förbättrat resursutnyttjande för ökad kvalitet och tillgänglighet Ökad kvalitet och patientsäkerhet i vården Ökade kontaktytor för patienter och anhöriga Vara en attraktiv arbetsgivare

Bäst på knäproteser
Glädjande för lasarettet och dess personal är att de återigen har fått svart på vitt att vården är bra. Alingsås placerar sig även i år på första plats i kvalitetsregistret för knäprotesoperationer. Det innebär att de patienter som knäopereras här löper minst risk att behöva opereras igen inom tio år.

I motsvarande register för höftproteser ligger Alingsås lasarett på sjunde plats i landet. Tidigare i höst fick lasarettet ett särskilt omnämnande för god strokevård.
Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

veckansluncher