• Foto: CARIN ÖSTERDAHL
    UPPE PÅ TOPPEN. Lekplatsen (se bild) har placerats precis nedanför den populära pulkabacken på Kring-Alles väg.
  • Foto: CARIN ÖSTERDAHL
    UPPRÖRD. Anni Renfors, boende i området, är en av alla föräldrar som reagerat över lekplatsens placering.

Lekplats i pulkabacke upprör

Lerum

I Hallsås har en nybyggd lekplats i en populär pulkabacke skapat debatt.
Nu vill boende i området att kommunen flyttar lekplatsen för att säkerställa barnens säkerhet och rädda åkglädjen inför kommande vinter.

Anni Renfors, mamma och boende i området blickar ut från toppen av pulkabacken som ligger innästlad i ett lugnt bostadsområde i Hallsås, och suckar:

– Det är ganska många ledsna ungar häromkring nu, säger hon.

Den omstridda lekplatsen som placerats nedanför pulka­backen på Kring-Alles väg monterades upp i hastig fart, utan dialog med kringboende innan bygget satte igång. Någonting som retat upp många föräldrar i området, däribland Anni, vars barn nyttjat pulkabacken sedan de var små.

Väldigt förvånade

– Vi blev väldigt förvånade när där plötsligt stod en lekplats mitt i pulkabacken, det hade inte gått ut någon information alls till oss, ­eller på kommunens hemsida. Den informationen kom först efter att bygget redan var halvvägs.

Samtidigt betonar hon att de är glada över att kommunen satsar på lekplatser, men att det redan finns ett flertal i området samt en så nära som 100 meter bort, med samma typ av lekredskap. Men den största nackdelen med den nya lekplatsen tycker hon är den olyckliga placeringen.

– Hade de bara placerat lekplatsen lite längre ner i backen, det rör sig bara om en 20-30 meter så hade bromssträckan för pulkorna blivit längre och farten lägre, vilket hade gjort det hela mycket mer säkert.

Kan köra in i lekplatsen

Som det ser ut i dagsläget är den drygt 200 kvadratmeter stora lekplatsen placerad precis där backen slutar vilket innebär att risken att köra rakt in i lekplatsen är stor. Anni tror att de äldre barnen som har kontroll nog att styra runt lekplatsen kommer fortsätta använda pulkabacken men att de mindre barnen inte kommer kunna nyttja den på samma sätt som tidigare.

– Det är väldigt tråkigt. Vi som bor här i området ser den här pulkabacken som en otrolig kvalitet och nu börjar snart vintersäsongen, ungarna är peppade och kälkarna står i garaget, men vi vill ju inte ha en farlig pulkabacke, säger hon och tillägger:

– Mina barn är väldigt upprörda, häromdagen sa de ”Mamma, be dom riva den där jäkla lekplatsen, men säg det på ett snällt sätt så du inte hamnar i fängelse“

Lämpligaste platsen

Kommunens ståndpunkt är att det inte fanns någon annan lämplig plats att placera lekplatsen. Ett stenkast bort finns en äldre lekplats som inte används längre, och den nya ska ses som en ersättning för den. Johanna Ek Wahlqvist, tillförordnad enhetschef för plan och exploatering i Lerums kommun, motiverar:

– Det pågår ett planarbete i området där den gamla lekplatsen låg och därför bedömdes det som osäkert att placera den nya lekplatsen där. Det är möjligt att ytan där den gamla lekplatsen låg behöver användas till en ny förskola inom något år, även om den processen är i ett tidigt skede och inget är bestämt, säger hon och fortsätter:

– Eftersom den nya lekplatsen ska vara en god ersättning för den gamla, slitna lekplatsen valdes en plats i närheten, som inte påverkas av det pågående planarbetet.

Hur tänkte ni kring riskerna att anlägga en lekplats i slutet av en pulkabacke?

– Platsen valdes för att den var bäst lämpad av de platser som finns i nära anslutning till den gamla platsen. Förhoppningsvis kommer lekplatsen möjliggöra lek och rörelse under en större del av året.

Ni har sagt att ni kommer etablera däck i området för att minimera skador vid pulka­åkning, det låter som om ni förutsätter att det kommer att bli skador?

– Vi förutsätter det inte, men självklart vill vi minimera risken. Däckskydd är en vanlig åtgärd för att göra detta, säger Johanna Ek Wahlqvist.

Föräldrar är skeptiska

Lösningen med att placera ut däck runt lekplatsen som ett skydd för pulkaåkare och barn på lekplatsen är någonting som Anni, som själv har byggt lekplatser av samma modell i sitt yrke som arkitekt, emellertid är mycket skeptisk till.

– Man har placerat alla de här lekredskapen just i den lite mindre branta delen där de små barnen åker, vilket jag tycker är väldigt märkligt. Deras nackar klarar inte av att köra rakt in i däck. De skydd som är brukligt att sätta på stolpar placerade i pulkabackar för små barn brukar snarare bestå av madrasser om de ska fylla sitt syfte.

Även Mikael Granbom, förälder och bosatt i området, är kritisk till kommunens säkerhetslösning.

– Att åka in i en däcks­barriär måste då vara direkt farligt, dessutom riskerar barnen som leker på lekplatsen att bli påkörda.

Mikael var även den som var först med att kontakta kommunen och uppmärksamma dem om missnöjet över den nya lekplatsen, men dialogen som han hade hoppats på uteblev.

– Det jag stör mig på mest är deras nonchalans för säkerheten kring pulkabacken. Eftersom lekplatsen ligger precis nedanför backen kommer pulkaåkare att ha hög fart, säger han och tillägger:

– Jag ifrågasätter om kommunen verkligen ska agera på det här sättet? Det är ett område som det varit flitig debatt kring och att då påbörja en ombyggnation utan någon som helst medborgardialog riskerar bara att skapa konflikt. Att prata med oss som bor i närheten och använder området hade gett dem förslag på små förändringar som hade löst problemet.

Nu har Mikael skickat in ett medborgarförslag där han föreslår att lekplatsen ska flyttas till en plats där den inte utgör någon fara. Ett förslag som nu ligger i samhällsbyggnadsförvaltningens händer.

Tas på allvar

– Alla medborgarförslag tas såklart på allvar, men det betyder inte att det alltid går att genomföra dem, säger Johanna Ek Wahlqvist.

Flera jag talat med säger att det inte funnits intresse för dialog från kommunens sida angående lekplats­bygget, har ni lyssnat tillräckligt på boende i området tycker du?

– Det är alltid de boende som avgör om dialogen varit tillräckligt. Om de inte känner att den varit tillräcklig så har den inte varit det, det vore förmätet att säga något annat.

– I det här fallet är det tydligt att kommunen missbedömt hur mycket information som hade behövts och hur viktig frågan är för de närboende.

Boende tycker att om det bara gick att flytta lekplatsen längre ner så skulle det bli säkrare. Skulle ni kunna överväga att göra det?

– Vi har valt bästa möjliga markområde till lekplatsen, vi kan tyvärr inte flytta lekplatsen. Men vi gör åtgärder så pulkabacken blir så trygg som möjligt, svarar Annika Andersson, verksamhetschef för Teknisk service i Lerums kommun.

3 kommentarer
Dela innehållet

Skriv en kommentar

  1. Om man är orolig för lekplatsens placering så finns det en till pulkabacke 300m väster ut vid lillskogen. Än är inte hoppet ute för den som vill åka pulka.

  2. ”Vi har valt bästa möjliga markområde till lekplatsen, vi kan tyvärr inte flytta lekplatsen. Men vi gör åtgärder så pulkabacken blir så trygg som möjligt, svarar Annika Andersson, verksamhetschef för Teknisk service i Lerums kommun.”

    Så uttalar sig en representant för kommunaltjänstemännens ”frälse”

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

veckansluncher