Foto: Per Anger

Kommunen krävs på upphandlingsböter

Lerums kommun

Konkurrensverket kräver Lerums kommun på tre miljoner kronor för att kommunen köpte lägenheter i Sjövik för 52 miljoner kronor utan upphandling. Nu ska förvaltningsrätten besluta om kommunen måste betala eller inte.

I december förra året skrev Lerums Tidning om kommunens beslut att köpa bostäder i Sjövik av BoKlok för 52 miljoner kronor. Av de 30 lägenheterna skulle hälften gå till ordinarie bostadsmarknaden och hälften till nyanlända med uppehållstillstånd. Det var för att möjliggöra snabb byggnation och inflyttning som kommunen upphandlade bostäderna utan föregående annonsering, så kallad direkttilldelning.

Vid tillfället valde politikerna att inte informera om köpet, det kungjordes varken på hemsida, i pressmeddelande eller på Facebook.

Efter Lerums Tidnings artiklar anmälde en privatperson köpet till konkurrensverket. Verket har granskat kommunens argument och har nu fattat beslutet att kräva kommunen på tre miljoner kronor.

Enligt Konkurrensverket är avtalet en otillåten direktupphandling och myndigheten kräver nu att kommunen döms att betala tre miljoner kronor i böter. Otillåten direktupphandling är ett brott mot lagen om offentlig upphandling, LOU. Att inte annonsera innebar att andra tänkbara leverantörer inte fick chans att lägga konkurrerande anbud.

Enligt kommunen var syftet med avtalet att tillgodose det brådskande behovet av bostäder till nyanlända som uppstod då bosättningslagen trädde i kraft, lagen säger kommuner måste ordna boende till nyanlända invandrare. Konkurrensverket trycker dock på att bostäderna endast till en del skulle användas av nyanlända personer.

I ett pressmeddelande skriver verket ”Kommunen har alltså inte begränsat sig till att enbart köpa för det omedelbara behovet. Dessutom var behovet av bostäder för nyanlända känt lång tid innan avtalet slöts, liksom att det fanns en bostadsbrist i kommunen. Undantaget för synnerlig brådska, eller någon annan undantagssituation som kunde motivera en direktupphandling, är därför inte tillämpligt.”

– Det är endast i vissa undantagsfall det är möjligt att hänvisa till en så kallad synnerlig brådska och därmed avstå från att annonsera enligt upphandlingsreglerna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten, och fortsätter:

– Otillåtna direktupphandlingar är allvarliga överträdelser av upphandlingsreglerna, och de är prioriterade i vårt tillsynsarbete.

Konkurrensverket vänder sig nu till förvaltningsrätten i Göteborg och kräver att Lerums kommun döms att betala tre miljoner kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

4 kommentarer
Dela innehållet

Skriv en kommentar

 1. Har det utretts i fall någon av de ansvariga politikerna har något personligt intresse i uppköpet? Med tanke på mörkningen av uppköpet så känns det hela väldigt suspekt!

 2. Mitt förslag är att Dennis, Rutger, Lill och Eva får avdrag från sina kommunalrådsarvoden. Jag vill inte vara med och betala böter för något jag inte gjort!

  Men problemet är större än så! Socialistmajoriteten (S, Mp, L och C) fattade ett beslut i strid mot gällande lagstiftning avseende Lagen om offentlig upphandling. På så vis missade troligtvis Lerums kommun ett antal andra intressenter som kunde bygga billigare än Skanska (Boklok). Transparens är en viktig princip för att minimera risken för korruption, när man ”gör upp” på ett enklare sätt finns alltid risken att insynen skapar möjligheter för jäv och korruption. Vi har sett mängder av det i S-styrda Göteborg (Muteborg) och det är bara att konstatera att det smittar av sig.

  Att medvetet bryta mot lagen och kalkylera med böter borde leda till åtal.

  Tycker för övrigt synd om de stackars väljare från C och L som utan vetskap hamnade i knäet på Socialisterna.

 3. Ja nu är vi där; Lerums kommun bryter mot LOU och försöker gömma sig bakom att det var så bråttom. Fast det gick mer än ett år sedan bosättningslagen aviserades från regeringen och tio månader sedan kommuntalen offentliggjordes, innan politikerna fick eld i baken och köpte utan att fråga runt och kanske få ett lägre pris för varan. Dessutom ska ju endast hälften av bostäderna gå till nyanlända. Hur tänkte ni nu kommunledning?

  Vad säger kommunens revisorer om politikernas agerande i den här affären? Kanske har politikerna begått tjänstefel?

  Jag som skattebetalare har inte lust att betala min del av de tre miljoner som kan bli slutet på den här misskötta affären. Vi kan väl dra av upphandlingskadeavgiften på politikernas arvode! I vart fall får vi väl välja lite klokare i nästa val så vi blir av med den mesallians som styr Lerum idag.

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det