• Foto: ARKIVBILD
    HOTATS AV NEDLÄGGNING. Centralskolan har varit en av de skolor som det varit tal om att lägga ner, men både majoriteten och oppositionen är emot förslaget.
  • Foto: CARIN ÖSTERDAHL
    Lill Jansson (L)
  • Foto: CARIN ÖSTERDAHL
    Alexander Abenius (M)

Nya turer kring Flodaskolor

Floda

På onsdagens kommunstyrelsemöte ska frågan om den framtida skolstrukturen i Floda återigen tas upp. För tredje gången i ordningen.

Går sektor lärandes senaste förslag igenom skulle det innebära att elever från Uddaredsskolan och Centralskolan måste byta skola till Hästhagen eller Berghultsskolan som i så fall skulle byggas ut till F-9 skolor. Någonting som oppositionsråd Alexander Abenius (M) inte ser som ett alternativ.

– Mitt parti vill inte att det ska läggas ner några skolor i Floda, och det tror jag inte att majoriteten heller vill, men då återstår frågan ”Hur vill de egentligen ha det”?

Antalet elever ökar

Bakgrunden till förslaget om en ny skolstruktur handlar i grund och botten om att antalet elever i Floda beräknas öka de kommande åren och i dagsläget räcker inte antalet skolplatser till för att möta elevökningen.

Fram till 2025 beräknas antalet elever i grundskoleåldern öka med cirka 200 personer och den största ökningen beräknas ske i åldersgruppen 12-16 år, det vill säga elever i årskurs 6-9.

Alléskolan, vilket är den enda kommunala F-9 skolan i Floda, är i dagsläget i princip full enligt sektor lärande, vilket innebär att skolan inte kan ta emot det ökade elevantalet från och med höstterminen 2019 utan ytterligare lokaler.

Mer kostnadseffektiv lösning

Under 2016 och 2017 byggdes emellertid Berghultsskolan ut i en första etapp, och det var när frågan om fortsatt utbyggnad av skolan togs upp vid kommunstyrelsens sammanträde i mars, som frågan återremitterades. Politikerna ville att sektor lärande återkom med en lösning som var mer långsiktig och kostnadseffektiv.

Sektorn föreslog då att skolstrukturen i Floda på sikt ska utgöras av tre F-9 skolor för att möta den kommande elevökningen. Men vid kommunstyrelsens sammanträde i juni återremitterades ärendet återigen och sektorn ombads återkomma med tre olika förslag som bland annat skulle visa på kostnader och påverkan på samtliga skolor i Floda.

Framtida skolstrukturen

Alternativet som sektor lärande bedömde utgjorde den bästa framtida skolstrukturen var att Alléskolan, Berghultsskolan och Hästhagenskolan ska bli F-9 skolor, och att Tolleredsskolan ska göras om till en F-6 skola. Det förslaget innebär med andra ord att Centralskolan och Uddaredsskolan läggs ned, med undantag för eventuell förskoleverksamhet.

Oppositionsråd Alexander Abenius anser att styrande politiker måste peka med hela handen och berätta för sektor lärande vad de är ute efter, istället för att återremittera ärendet till dem hela tiden.

”En chansningslek”

– Återremitteras det igen innebär det ännu en runda utredande som kräver mer tid och pengar, det är inte ett kostnadseffektivt sätt att styra och leda kommunen på, säger han och fortsätter:

– Det blir nästan som en chansningslek för sektorn att försöka lista ut vad politikerna vill ha.

Kommunalråd Lill Jansson (L) tycker tvärtemot Abenius, att det varit värt att återremittera ärendet.

– Det är en stor fråga som påverkar många elever framöver. Den extra tiden har behövts för att dels läsa på mer själva, men även för att lyssna till vad föräldrarna i Floda vill.

Vad anser ni om sektor lärandes senaste förslag?

– Vi kommer inte att lägga ner några skolor i Floda och vi kommer inte att gå på en F9-struktur utan istället bygga vidare på de skolor vi redan har.

Kommer ni att återremittera ärendet igen?

– Nej, däremot kommer vi att göra justeringar till deras förslagsalternativ. Vi vill exempelvis att årskurs 6 ska gå med de yngre klasserna, istället för med högstadieelever, som de gör idag.

Vad händer härnäst i frågan?

– Nu kommer vi att titta på allting mer i detalj, men ingen behöver vara orolig att några skolor ska läggas ner. Det är tydligt att det här är en fråga som engagerat många och jag är glad att vi har lyssnat på Flodaborna.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

veckansluncher