Polisen får bakläxa i beslut om startvapen

Lerum

En 45-årig man från kommunen överklagade avslaget på hans ansökan om att få ha två startvapen.
Nu måste polisen ompröva beslutet, detta efter en nyligen meddelad dom i förvaltningsrätten.

45-åringen ansökte om tillstånd att få ha två startvapen att använda i utbildningsändamål. Polismyndigheten avslog ansökan med motiveringen att det krävs synnerliga skäl för att tillstånd ska beviljas för udda ändamål, och myndigheten ansåg inte att det förelåg några sådana.

Lerumsbon överklagade beslutet till förvaltningsrätten.

Han säger att vapnen ska användas i ett säkerhetsbolags utbildning för företag. Den specifika kursen handlar om hur man ska agera vid ett väpnat rån. Lerumsbon hävdar att det för denna typ av utbildning krävs ett realistiskt alternativ till eldvapen. Tidigare har bland annat soft air guns och knallpulverpistoler använts, men dessa kommer inte upp i de ljudnivåer som krävs för att göra scenarioövningen realistisk. Man har även prövat autentiska eldvapen, men detta är inte heller ett alternativ då knallen blir för hög.

Om utbildningsmomentet inte har en realistisk prägel får deltagarna, enligt överklagan, inte de mentala scheman de behöver för att agera på ett korrekt sätt när ett väpnat rån faktiskt sker. I överklagan står det ”Då alla befintliga alternativ till startvapen har prövats bör synnerliga skäl föreligga.”

Förvaltningsrätten beslutar att upphäva det överklagade beslutet och återvisar det till polismyndigheten för ny prövning. Rätten skriver att vad gäller startvapen bör det vara tillräckligt att sökande inte visar sig olämplig att inneha vapen och att han lämnar uppgift om ett legitimt ändamål med innehavet.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

veckansluncher