Svenska språket i dagens skola

Debatt

Öppet brev till Lerums kommun/Utbildning och omsorg, och jag ser gärna, att rektorer och lärare läser detta.

Vi var några gamlingar som jämförde vår skola på 40- till 60-talen med dagens, särskilt svenskan. Jag sökte sedan efter information vad dagens skola innebar och fick fram ”matris för betygssättning” jag valde 6:an, med tanke att man då skulle ha hunnit mer än halvvägs.

I dagens skola gäller tydligen ”framförandet” mycket tungt, muntligt och skriftligt. Sant är, att ”framförandet” var för lite betonat i vår skola.

Det står inget om grammatik, men undanskymt ”struktur” samt ”grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språklighet”. Hur mycket eller litet döljer sig bakom det? Vi menar, att resultatet hos eleverna är mycket dåligt i dessa hänseenden. Vi hade välskrivning och rättstavning i vår skola. Jag ser inget om, att eleverna i varje fall skall kunna skriva läsligt för hand.

Det ovan nämnda ”grundläggande” står i kontrast till ”språkliga varianter” längre ner i matrisen. Jag anser för övrigt, att ”grundläggande” är för lågt siktat och ”språkliga varianter” vara överkurs.
Att jämföra svenskan med närliggande språk känns också onödigt. Vad avses för övrigt? Danska och norska, eller engelska, tyska, spanska samt franska?

Till sist ansåg vi, att visserligen måste datakunskap ingå i undervisningen, men bara som en del. Digitaliseringen är inget trollspö att gömma sig bakom! Digitala vägar bör betraktas som ett komplement till allt annat och ett hjälpmedel, inte en huvudsak.

Jag är mycket väl medveten om skolans problem i stort, jobbiga föräldrar, att många fel ligger högre upp inklusive längre tillbaka tiden, lärarbrist, och så vidare.
En morfar

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

veckansluncher