Lerums tidning
Kommunalt vatten. Avgiften för vatten sticker inte ut men däremot elnätet som ligger lågt jämfört med landets kommuner i stort. Källa: Nils Holgersson-rapporten 2017
Lerums tidning
Kommunalt vatten. Avgiften för vatten sticker inte ut men däremot elnätet som ligger lågt jämfört med landets kommuner i stort. Källa: Nils Holgersson-rapporten 2017

Avgifterna i kommunen relativt låga

Lerum

Kommunen hamnar strax under genomsnittet i kostnader för sophämtning, vatten, värme och el. Det visar Nils Holgersson-gruppens årliga rapport.
– Dessutom har Lerum låga elkostnader, säger Thomas Folkesson, energikonsult på EKAN-gruppen.

Nils Holgersson-gruppen består av bland andra Hyresgästföreningen och HSB och mäter sedan 1996 årligen prisskillnader mellan kommunerna gällande avfall, vatten, värme och el. Resultaten sammanställs i en årsrapport.

Rapporten för 2017 placerar Lerum strax under genomsnittet bland landets kommuner.

– Det är i sig kanske inte så uppseendeväckande men samtidigt visar rapporten att kommunen ligger bra till jämfört med andra i länet, säger Thomas Folkesson, som varit med och tagit fram rapporten.

Till Västra Götalands läns dyraste kommuner hör Tanum och Munkedal. Tanum toppar också listan som dyraste kommun på riksnivå. Rapporten visar även att Lerum tillhör de kommuner med låga kostnader för el.

Månadsförbrukningen av tjänsterna för en vanlig trerumslägenhet ligger på 1863 kronor Lerum, för Tanum 2415 kronor, och riket som helhet 1883 kronor. Följaktligen sparar man alltså 240 kronor om året på att bo i Lerum.

Thomas Folkesson menar också att många kommuner ökar i andelen pensionärer, vilket innebär att skatteunderlaget minskar och priserna på kommunala tjänster ökar.

– Där tror jag Lerum ligger bra till, många unga pluggar och jobbar i Göteborg men bor kvar i hemkommunen eftersom det är billigare, säger han.

veckansluncher