Foto: Carina Svensson
En smittad. Vårdcentralens chef Ingela Iversen visar anslagen om mässling, som finns i entrén till vårdcentralen sedan flera veckor tillbaka.
Foto: Carina Svensson
En smittad. Vårdcentralens chef Ingela Iversen visar anslagen om mässling, som finns i entrén till vårdcentralen sedan flera veckor tillbaka.

Barn från Gråbo sjukt i mässling

Gråbo

Mässlingsutbrottet i Göteborgsområdet har även nått Lerums kommun. Ett barn i Gråbo har insjuknat.

Den 3 januari kom en mamma in med sitt barn till drop-in-mottagning på Gråbo vårdcentral.

– Barnet hade hög feber. Och hade veckan innan varit på Östra sjukhuset, där hade barnet fått mässlingvaccin, säger Ingela Iversen, chef på vårdcentralen i Gråbo.

När barnet undersöktes på Gråbo vårdcentral var alla prover normala, då fanns det heller inga utslag. Två dagar senare, den 5 januari klockan 15:00, fick vårdcentralen ett telefonsamtal från Östra sjukhuset om att barnet hade fått mässlingen.

– Vi ringde upp alla som hade varit i väntrum och labb under tiden barnet var hos oss och fram till två timmar efter barnet hade gått hem. Alla som varit här den perioden erbjöds vaccination. Sammanlagt vaccinerade vi cirka 80 personer, säger Ingela Iversen och fortsätter:

– Personalen här gjorde ett jättefint arbete, de jobbade fram till halv nio på fredagskvällen med att få tag i personerna som hade varit här den aktuella perioden. Och på lördagen var det också fullt upp med att göra vaccineringar.

På Gråbo vårdcentral har man inte fått kännedom om några andra smittade. Och samtlig personal är vaccinerad.

Inte i Lerum

Närhälsan Lerum har inte haft något patient med mässling.

– Men vi har många som hör av sig och är oroliga, framför allt med frågor om vaccination. På vår vaccinationsmottagning har det också blivit ett visst tryck med många patienter som haft frågor eller som velat komplettera sin vaccination, säger Björn Widell, chef på vårdcentralen,

Han konstaterar att det utbrott av mässling man har haft i Göteborg visserligen är ovanligt stort för att vara i Sverige, men att det ändå är begränsat och att Smittskyddsinstitutet bedömer att det inte finns risk för någon riktigt stor spridning.

– Risken att smittas för boende i Göteborgsområdet torde inte vara större än vad den hela tiden har varit av att vistas som turist utomlands, säger han och fortsätter:

– Inte minst för att vara säker på skydd vid kommande utlandsresor rekommenderar vi i vården att man ser över sina vaccinationer. Bra om man kan hitta sitt gamla vaccinationskort eller eventuellt höra med sina föräldrar om man haft mässling eller ej. Man behöver dock inte skynda till en vaccinationsmottagning just nu utan det räcker att man kommer i god tid innan den planerade resan.

Lerums Tidning har utan lycka sökt Floda vårdcentral för att höra om det finns några smittade som har besökt denna.

Flera fall

Fall som det i Gråbo visar dock att sjukdomsutbrottet, som började den 10 december, fortfarande pågår.

– Vi kan idag måndag 8 januari konstatera ytterligare tre fall av mässling. Det är nu totalt 22 fall som kommit till vår kännedom. Detta är väntat eftersom mässling är den mest smittsamma sjukdom som vi känner till, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare Västra Götalandsregionen, i ett pressmeddelande.

Smittspridningen har skett både inom vården och i övriga samhället.

Smittskyddsläkare konstaterar att det finns personer med otillräckligt skydd och att vaccination mot mässling ger ett effektivt skydd mot sjukdomen. Skyddet inträder omgående efter att en person har fått vaccinationen.

Vid nya fall av mässling sker alltid en omfattande smittspårning för att så långt som möjligt kartlägga smittvägar och undvika smittspridning.

– I nuläget bedömer vi att nya fall av mässling kan dyka upp 18 dygn efter senast möjliga smittotillfälle. Det innebär att fler fall sannolikt kommer att dyka upp inom närmsta veckorna, säger Thomas Wahlberg.

Ger råd

Tips för att undvika smitta är att inte i onödan utsätta sig för miljöer där många vistas och där sjukdomen kan spridas.

– Sjuka barn och vuxna bör naturligtvis heller inte utsätta andra för smitta.

Personer som misstänker att de kan vara sjuka i mässling ska först läsa om mässling på 1177 Vårdguiden. Den som sedan fortfarande misstänker mässling ska ringa 1177 innan hen söker vård.

– Gå inte in i väntrum i vården innan du talat med vårdpersonal. Undvik kollektivtrafik om mässling misstänks, säger smittskyddsläkaren.

Typiska symptom vid mässling är feber, sjukdomskänsla, ögonirritation, hosta, huvudvärk och utslag i munslemhinnan. Efter tre till fyra dagar kommer ett storfläckigt, rött och ofta sammanflytande utslag som vanligen debuterar i ansiktet för att sedan sprida sig mot bål och extremiteter.

veckansluncher