Bättre miljö med lokal fiskodling

FLODA

Akvaponik, en teknik där fisk- och grönsaksodling samspelar, kan bli en del i framtidens klimat- smarta leverne.
Nu är en sprillans ny anläggning på gång i kommunen.

Akvaponik är ett kretsloppssystem där samma vatten snurrar runt mellan grönsaksodling och fiskodling. Tekniken har tusentals år på nacken men till skillnad från andra odlingssystem sker detta inomhus i en kontrollerad miljö.
Den nya anläggningen byggs på Garveriet och enligt VD Karin Forsberg innebär odlingstekniken en relativt liten miljöpåverkan.
– Vi kan återanvända fiskarnas spillning för att göda grönsaksodlingen, och när växterna absorberat näringen går vattnet tillbaka ut till fiskbassängerna, berättar hon.
Redan nu finns en pilot- anläggning för akvaponik i Göteborg som drivs av Niklas Wennberg på Stadsjord. Hans kunskap och odlingsmodul är det som ligger till grund för anläggning som ska byggas i Floda. Enligt beräkningarna kan två ton fisk och lika mycket grönsaker produceras på ett år.

– Den anläggning som byggs på Garveriet är en uppgradering till den som finns i Göteborg, säger Karin Forsberg.
Odlingstankarna kommer i skiftande storlekar men de på Garveriet är små och anpassade för mindre ytor inomhus. Regeringen har lagt en del av budgeten på klimatsmart boende och redan nu finns ritningar för bostadshus med en fiskodling i bottenplan.
Självförsörjande på fisk
– Fastighetsbolaget NCC har tagit fram en prototyp på ett fyravåningshus, och för nu samtal med kommunen. Boende skulle alltså kunna vara självförsörjande på fisk, och kunna hämta en fisk i veckan, säger Karin Forsberg.Fiskarterna som odlas heter tilapia och clarias och båda duger utmärkt som matfisk, menar Karin Forsberg som själv prov- smakat den senare. Tilapian tillhör släktet ciklider, en kusin till abborren, och clarias är en malfisk. Arterna trivs på en mindre uppfödningsyta, till skillnad från till exempel laxen som behöver mer utrymme för att växa.
Karin Forsberg poängterar arternas tillväxtpotentialen, som hon menar är svårslagen, de tenderar nämligen att växa lika mycket som man matar dem. Hon jämför med en fiskodling i Norge där fiskarna gick från en vikt på tre gram till 300 gram på sex månader.
– I pilotanläggningen i Göteborg ökade fiskarna från tre gram till tre kilo på sex månader, det är ju en utväxling på 100 procent, säger hon.
Odlingstekniken innebär samtidigt en låg förbrukning av uppfödningsfoder. Enligt Karin Forsberg behöver en höna tio kilo foder för att växa ett kilo. En gris behöver 20 kilo och nötkreatur behöver 30 kilo. Matematiken är enkel.
Finns det nackdelar med odlingstekniken?
– Många tycker kanske att fiskodlingar är lite äckliga. Jag tänkte själv på ett gammalt akvarium med fiskbajs, så jag kan förstå det.
– Men när jag väl satt mig in i det så insåg jag att det snarare är den ”gamla” industriella produktionen av livsmedel som är äcklig.
Garveriets kommande akvaponikanläggning blir en av få i landet. Om det går som planerat öppnar man dörrarna i höst. Men grundtanken med akvaponik är att anläggningarna ska vara enkla att bygga och att konceptet ska spridas.
– Det är så häftigt! Niklas Wennberg och andra i branschen har pratat med NASA om att utveckla tekniken så att den kan användas under rymdfärder, säger Karin Forsberg.

  • ARON MIKAEL SIK