Bolag får vite på 6 000 kronor

Sävedalen

Ett bolag i Sävedalen som äger flerbostadshus i Lerum har dömts att betala vite på 6 000 kronor av mark- och miljödomstolen. Orsaken är att de inte har åtgärdat tre av fem punkter som miljöenheten i Lerum noterade vid en tillsyn i juli 2017.

De tre punkterna handlar om att ta fram ett egenkontrollsprogram, göra en utredning gällande ventilationen i fastigheten och att informera hyresgästern i fastigheten om avfallshantering.

Fastighetsägaren har inte skickat in några uppgifter till miljöenheten och tilldöms därför ett vite på totalt 6 000 kronor.

De två återstående beslutspunkterna ska följas upp vid en inspektion först under höstan 2018.

veckansluncher