Fick fel diagnos – dog

Lerums kommun

En kvinna anmäler en vårdcentral till IVO med anledning av en försenad cancerdiagnos.

Det var under sommaren 2014 då en närstående till anmälaren vid ett flertal tillfällen sökte sig till vårdcentralen för buksmärtor.

Kvinnan fick diagnosen urinvägsinfektion och vårdcentralen skrev en remiss till gynekolog. Remissen kom aldrig fram och när kvinnan sökte vård akut fick hon diagnos om urinblåsecancer.

Brister i bedömningen

Kvinnan som anmält vårdcentralen menar att hennes närstående kanske överlevt om vårdcentralen ställt rätt diagnos från början.

Inspektionen för vård-och omsorg (IVO) bedömer att det fanns brister i vårdcentralens medicinska bedöming och remisshantering. Vårdgivaren borde ha vidtagit åtgärder då behandlingen inte fungerade och remissen inte följdes upp.

veckansluncher