Carina Svensson
Ingalill Kjellstrand och Anders Hurtig, rektorer på Torpskolan.

Grundskola satsar på kvarsittning

Lerum

Torpskolan skickade i måndags ut ett brev till föräldrarna med ett förtydligande att de använder kvarsittning om det behövs.

– Jag tror inte det kommer som en överraskning för vare sig föräldrar eller elever egentligen, säger rektor Anders Hurtig.

Han menar att kvarsittningen som åtgärd står inskriven i skollagen och alltid har implementerats av skolan. Poängen med brevet var att förtydliga vad som gäller. Missar elever undervisning av olika skäl, kommer sent eller slösar bort lektionerna på mobilspel och dylikt så kan det leda till kvarsittning.

– Vår målsättning är att eleverna ska nå så långt som möjligt i sitt lärande och då är kvarsittningen en möjlighet att ta igen det man missat under ordinarie lektion, säger Anders Hurtig.

Vad har ni fått för reaktioner från eleverna?

– Bara positiva faktiskt. De som inte gillar det kanske håller tyst, jag vet inte. Men den som får kvarsittning är oftast medveten om varför och jag tror inte det är någon big deal.

Vissa anser att kvarsittning är förlegat och repressivt, vad säger du om det?

Jag köper inte det. Vi har en skollag som säger att eleverna ska ha en viss tid för lärande. Missar man det får man ta igen det, det är för elevens bästa. Ska man bestrida detta för man göra om skollagen, säger Anders Hurtig på Torpskolan.