• ARON MIKAEL SIK
    Små marginaler.
  • ARON MIKAEL SIK
    Höga nivåer. Säveån går hög men än är ingen fara, enligt Lerums fjärrvärme.

Högt vatten men ingen risk

Lerum

Den senaste tidens kraftiga nederbörd har orsakat höga vattennivåer i Säveån och Aspen. Dock föreligger ingen risk för översvämning i nuläget.

Håkan Johansson på Lerums fjärrvärme kommer med lugnande besked till den som oroar sig för översvämning. Visst, vattennivåerna är höga men inga driftstörningar är anmälda och läget är således under kontroll.

– Det är årstidsstyrt, det regnar mer under höst och vinter och då stiger nivåerna av naturliga skäl. De senaste veckornas rikliga nederbörd har fört med sig en högre nivå.

Det är Mjörn som är källan. Med sitt stora ”avregningsområde” måste den tappas och då i bland annat Säveån med högre nivåer till följd.

Även Aspen har högre nivåer, men där ansvarar Vattenfall för avtappningen. 2006 var ett rekordår för uppmätta vattennivåer med översvämingar på flera håll, till exempel nere vid Lerums tenniskklubb. I Floda var vägtunneln under järnvägen så översvämmad att det inte gick att ta sig igenom med bil och i Gråbo hade folk vatten i källaren.

Lerums fjärrvärme mäter kontinuerligt av nivåerna i kommunens olika vattendrag och gränsen för nivåerna är tydligt fastslagna. I Mjörn Mjörn mättes den 9 januari ett värde på 58,79m och då ligger larmvärdet på 59,00m. Normalvärdet för Mjörn ligger mellan 57,55 – 58,80 och är ett värde som fluktuerar beroende på årstid utan att orsaka problem.

Marginalerna är alltså väldigt små men kan alltså innebära en avgörande skillnad för risken för översvämingar.

Säveån vid Jonsered mätte den 9 januari en medelvattenförning på 51,7 kubikmeter per sekund. Normalvärden 5-70 kubikmeter per sekund
Larmvärde 70,00 kubikmeter.

– Än så länge ser jag ingen sådan risk för översvämningar. Vi har läget under kontroll, regnet har avtagit den senaste veckan, säger Håkan Danielsson på Lerums fjärrvärme.

veckansluncher