Information om budget 2018

Debatt

Att som kommun publicera olika styrdokument är inget nytt. Det kan gälla budgetar, verksamhetsberättelser eller årsredovisningar. Tidigare år och mandatperioder har det gjorts som bilagor i lokala tidningar eller som särskilda trycksaker som ibland totaldistribuerats till kommunens invånare, inte sällan i påkostat utförande.
Avsändare har då varit en företrädare för det största majoritetspartiet. I den nuvarande majoriteten är vi fyra partier som samarbetar och tillsammans beslutar om styrningen av kommunen och därför ser vi det som naturligt att alla fyra partier står som avsändare.

Att lägga årets budget som bilaga med omslag till Lerums Tidning bedömde vi i den styrande majoriteten som ett kostnadseffektivt sätt att nå ut med budgeten för 2018. Att göra ett separat utskick hade varit betydligt dyrare. Däremot är vi alltid tydliga med att offentliggöra dessa styrdokument. Läs gärna om den nyligen fastlagda verksamhetsplanen och budget för 2018 på lerum.se/ekonomi.

Kommunfullmäktigegrupperna för Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet
i Lerums kommun