Ingen provtagning trots infektion

Lerum

Hemsjukvården tog inget urinprov på en äldre man med bestående infektionsbesvär. Nu har en närstående anmält vårdgivaren till IVO.

Den äldre patienten behandlades med antibiotika för urinvägsinfektion i mars 2017. I början av april återkom besvären och trots önskemål från mannens dotter togs inget urinprov när hemsjukvården gjorde hembesök.

IVO ger anmälaren rätt och anser att vårdgivaren uppvisade brister i den medi­cinska handläggningen och att ett urinprov borde ha tagits vid hembesöket. Detta mot bakgrund av patientens återkommande problem med urinvägsinfektioner.

veckansluncher