Kommunbetald annons

lt-debatt

Är det rätt att den S-styrda majoriteten med C, L och MP utnyttjar sin position vid makten för att låta kommunen betala för sina annonskostnader? Det tycker inte vi.
I förra numret av Lerums Tidning var tidningen inklädd med en fyrsidig annons från Lerums kommun där de olika företrädarna från de partier som sitter vid makten i intervjuform berättade om majoritetens budget och deras tankar kring den.
Givetvis är det riktigt att kommunen opartiskt informerar om den budget som ligger och de prioriteringar som är gjorda. Det finns ett samhällsintresse som är berättigat för att redogöra för hur våra skattepengar används. Vad som inte är okej är när samhällsinformationen blir en annons för den styrande S-majoriteten som vi skattebetalare i kommunen får bekosta. Det anser vi att partierna skall betala själva.

 

Alla partier får ett partistöd som beror på hur många mandat de fått. Det stödet används sedan för att bekosta annonser/samhällsinformation etc inför val och mellan valen. Det är därför vi tycker att det är så fel. För att sätta den här annonsen i proportion konstaterar jag att det för vårat parti skulle krävas cirka 1,5 års partistöd för att kunna bekosta en sån här annons.
Är det då rätt att majoriteten får annonsen bekostad av oss skattebetalare i kommunen? Nej! Det blir en demokratisk snedvridning där majoriteten ger en större andel partistöd till sig själva än vad de är berättigade enligt de demokratiska överenskommelser som finns om proportionalitet.
Vill majoriteten publicera en annons i Lerums Tidning får de bekosta den själva. Det enda rätta här vore att majoritetspartierna tog pengar från den egna kassan för att bekosta sina egna annonser istället för att låta  kommunens invånare betala den egna annonsen.

  • Kristdemokraterna i Lerum
veckansluncher