Illustrationsbild: QPG Arkitekter/ Lerums kommun
VISUALISERING. Illustrationsbild av hur de två husen kan komma att se ut, sett från Säveån.
Illustrationsbild: QPG Arkitekter/ Lerums kommun
VISUALISERING. Illustrationsbild av hur de två husen kan komma att se ut, sett från Säveån.

Kommunen i samråd om Säveåpark

Lerum

Nu presenteras detaljplanen för bostadsbygget av Säveåpark, och fram till och med 24 januari har allmänheten chansen att tycka till om planförslaget.

Bygget av 85 nya lägenheter vid Torpskolans parkering kan komma att bli omdiskuterat, inte minst med anledning av byggnadernas placering utmed Säveåns norra strand, ett område som bedöms som känsligt ur miljösynpunkt.

Eftersom Säveån utgör ett så kallat riksintresse för naturvård (ett område av nationell betydelse som skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada naturen) är det inte helt enkelt att bygga här. Riksintresset för naturvård ställer till exempel krav på att själva ån inte får påverkas nämnvärt och att strand­skogar samt miljöns allmänna karaktär ska bevaras.

Debatterat bygge

Många kanske minns debatten kring Terrassen – höghuset som skulle byggas på Konsumtomten men som aldrig blev av.  Efter många turer upphävde till slut mark- och miljödomstolen kommunens plan med hänvisning till att underlaget inte på ett övertygande sätt visade att det kunde genomföras utan risk för betydande miljöpåverkan. Nu är frågan om kommunen får igenom byggnationen av Säveåparken eller om det går samma öde tillmötes som Terrassen.

Planförslaget som sektor samhällsbyggnad nu tagit fram innebär två byggnadskroppar som placeras i vinkel och bildar ett öppet gårds- och naturområde ner mot ån. De två husen är tänkta att ha mellan åtta och nio våningar, och av 85 lägenheter planeras 35 av dem att bli bostadsrätter och resterande 50 hyresrätter. Den nya bebyggelsen är tänkt att komplettera den befintliga och samtidigt bidra till ett mer varierat bostadsutbud med både hyresrätter och bostadsrätter i Lerums centrum. Om allting går enligt tidsplan kan bostäderna vara inflyttningsklara under 2020.

Skredrisken vid Säveån

Geotekniska utredningar har visat på skredrisker vid Säveåns slänter, och i det byggnadsaktuella området. I anslutning till detaljplanen har därför sektor samhällsbyggnad även tagit fram en utförlig miljökonsekvensbeskrivning som belyser frågor om exempelvis markkvalitet, bullernivåer och påverkan på natur- och vattenmiljöer.

I december beviljade mark- och miljödomstolen kommunens ansökan om att stabilitetssäkra området i form av bland annat anläggning av erosionsskydd och avschaktning för att skydda mot jordskred.

Skyddsåtgärder

I samband med de stabilitetshöjande åtgärderna ska även skadeförebyggande skyddsåtgärder tas för att minimera risken för negativ miljöpåverkan.

En form av skyddsåtgärd är till exempel att stabilitets­åtgärderna ska utföras från pråmar i ån. En annan att arbetet sker under en viss tidsperiod och vid lågt vattenstånd så att lax och öring inte störs av arbetet.

Fotnot: Torsdag 11 januari bjuder kommunen in till öppet hus om detaljplanen.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

veckansluncher