• ARON MIKAEL SIK
    Entrén från söder. Backen ner från Stora Lundby kyrka är under all kritik och måste rustas upp, menar Anders Rockmyr.
  • ARON MIKAEL SIK
    Pyntade kraftledningar? En del i förslag 7 är att pynta och utsmycka några av de många kraftledningar som enligt arbetsgruppen drar ner intrycket.

Närheten till orten ska förbättras

Gråbo

Kommunen satsar på att förbättra entrén till Gråbo centrum via Gråbovägen. Sträckan är kantad av kraftledningar och är dessutom dåligt skyltad, menar Anders Rockmyr som varit med och tagit fram ett förslag.

Det är Medskapandegruppen som på uppdrag av kommunstyrelsen har tagit fram en rapport på hur entréerna kan förändras och förbättras. Medskapandegruppen är en förening med huvudsakligt syfte att driva på stadsutvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Arbetet med rapporten påbörjades 2015 och färdigställdes hösten 2017. Den innehåller en rad olika förslag på förändringar och förbättringar för hur både besökare boende möter och upplever Gråbo som samhälle.

Nu har kommunen valt att prioritera förslag nummer sju i rapporten vilket rör entréerna via Gråbovägen.

Anders Rockmyr är med i arbetsgruppen för entréerna och han är glad att något görs överhuvudtaget.

– Det finns massor att göra, vi behöver egentligen fixa i ordning hela vägen ända från kyrkbacken bort till Gulf-macken, säger han.

Ett problem har varit att bilvägen ägs av Trafikverket och inte drivs i kommunal regi. Enligt kommunen försvårar det arbetet med förbättringarna.

– För oss som bor här spelar det ingen som helst roll vem som äger vägen, men jag kan förstå att det delvis försvårar kommunens arbete, säger Anders Rockmyr.

Annika Sjöberg är chef för sektor samhällsbyggnad och hon menar att Medskapandegruppen själva har valt att fokusera på kapitel sju i rapporten.

– Vi hade ett möte där vi kom fram till att det var där vi kunde börja, vidare så får vi se vad kommunstyrelsen tycker, säger hon.

Kostnadsförslaget för åtgärderna är inte fastlagda ännu och Annika Sjöberg menar att vissa moment bör läggas in under ekonomi för ordinarie verksamhet. Det är i dagsläget svårt att säga exakt vad i förslaget man kommer börja med, men det är också upp till Medskapandegruppen.

Anders Rockmyr ser gärna att kommunen satsar på skyltningen och belysningen av kyrkbacken.

– Tar man bussen och går av uppe vid kyrkan så finns det varken övergångsställe, trottoar eller ordentlig belysning. Har du inte reflexer så är det fullständigt livsfarligt att vistas där kvällstid, säger han.

Annika Sjöberg vill inte säga någonting om vilken del av förslaget kommunen kommer att börja med. Hon framhåller att personalen inte ens är tillsatt.

– Vi vet inte vilka som kommer få uppdraget ännu, men oavsett vilka det blir så kommer vi börja med det som är enklast att genomföra. Om det blir belysningen eller skyltar kan jag tyvärr inte svara på än, säger hon.