Nöjda med skola och räddningstjänst

Lerums kommun

Lerumsborna är nöjda med sin kommun. Nästan var sjätte invånare kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta hit. Det är dock så att var tionde vill avråda andra från att flytta hit.

Kommuninvånarna uppskattar räddningstjänst, förskolan och kommunens information och bemötande. Även när det gäller gator och vägar får kommunen betydligt bättre betyg än genomsnittet. Bostäder, trygghet och sophämtning är områden som bör bli bättre för att få nöjdare kommuninvånare.

– Det är jätteroligt att se att medborgarna är allt mer nöjda med vår fina kommun och att vi ser ökningar inom alla områden. Men det finns också områden att lägga mer fokus på och det är en bra hjälp för vårt framtida arbete, säger Dennis Jeryd (S), kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

Förbättrat

Statistiken redovisas i SCB:s årliga medborgarundersökning. På de flesta områden ökar Lerums kommuns siffror för nöjdhet jämfört med senaste undersökningen, och överlag är betygen högre än riksgenomsnittet.

Det sammanfattande betygsindexet för hur medborgarna bedömer Lerums kommun som en plats att bo och leva på blev 66, riksgenomsnitt är 60. 59 procent av medborgarna i Lerums kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen medan 10 procent vill avråda från det.

När medborgarna bedömer kommunens tillgänglighet och det bemötande de får i sin kontakt med kommunen har siffran stigit jämfört med 2015, även här ligger kommunen över riksgenomsnittet.

Gymnasiet är också något invånarna är nöjda med.

– Otroligt roligt och hedrande att kommuninvånarna visar sådant förtroende för sin gymnasieskola. Jag vill lyfta fram ett par orsaker som jag tror bidrar till resultatet, dels våra elever, både de som är elever idag eller som gått här tidigare. De är oftast väldigt nöjda med sin gymnasieskola. De trivs, känner sig trygga och når långt. Detta smittar på omgivningen. Dels en väldigt professionell och engagerad personal som förmår att skapa en trygg och trivsam skola med goda kunskapsresultat. En skola som dessutom försöker vara öppen mot omvärlden och finnas med i olika sammanhang, både här i Lerum men också i Göteborgsregionen i stort, säger Göran Careborg, verksamhetschef Lerums gymnasium, i pressmeddelandet.

Betygsgenomsnitt

I skolverkets statistik på betygsgenomsnitt för elever som gick ut gymnasieskolan vårterminen 2017 klarar sig Lerums kommun också relativt bra. Genomsnittligt betygspoäng för Sveriges elever som gick ut gymnasiet vårterminen 2017 är 14,2 av maximalt 20. Avgångseleverna från Lerums kommun fick 14 betygspoängi genomsnitt. Den kommun som hade högst poäng var Persorp, där fick elever i genomsnitt 15,9 betygspoäng.

Sammanlagt deltog 131 kommuner i SCB:s medborgarundersökning 2017. Undersökningen i Lerums kommun genomfördes mellan den 16 augusti och den 27 oktober 2017. Ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 43 procent enkäten.

veckansluncher