Ökade utsläpp från dieselbilar ger sämre stadsluft

Debatt

Läser på Naturvårdsverkets hemsida att ökade utsläpp från dieselbilar ger sämre stadsluft. Utsläppen från dieselbilar fortsätter att öka. Personbilstrafikens samlade utsläpp av kväve­oxider har ökat sedan 2011 och den trenden fortsatte under 2016. Det framgår av årlig statistik över luftföroreningar som Naturvårdsverket redovisar. Halterna av luftföroreningar i svenska tätorter påverkar människors hälsa och miljön. Dålig luft kostar samhället cirka 40 miljarder kronor per år.

För att nå längre och förbättra framförallt stads­luften krävs nu att utsläppen från personbilar minskar snabbare. Luftföroreningar är en stor källa till lung-, hjärt- och kärlsjukdomar och för tidiga dödsfall. I Sverige orsakar dålig luft uppemot 5 500 svenskars död årligen.

På trafikverkets hemsida går att utläsa i vägtrafikflödeskartan att cirka 16 000 fordon har passerat Lerum på E20 och av dessa är cirka 13 800 personbilar under ett dygn 2018-01-16 till 2018-01-17. Hur ser luftföroreningarna ut för oss i Lerum och kan trafikflödet för E20 förbättras med tanke på luftföroreningarna? Vem bär ansvaret? En överdäckning av E20 och natur/park områden ovanför för att få en trevligare stadsmiljö?

Familjefar och skattebetalare /Lerum Södra